ב"יש עתיד" ביטלו את הפריימריז

חוקת המפלגה "עודכנה" לאחר שבאחד מסעיפיה הוגדר כי לפיד יצטרך לקיים בחירות פנימיות לתפקיד היו"ר עם תום כהונת הכנסת ה-22.

ערוץ 7 , כ"ג בחשון תש"פ

יאיר לפיד
יאיר לפיד
Photo by Avshalom Shoshoni/Flash90

במפלגת "יש עתיד" מיהרו הבוקר (חמישי) לעדכן את חוקת המפלגה, ולהבהיר שח"כ יאיר לפיד ימשיך לכהן בתפקיד היו"ר גם במהלך כהונת הכנסות הקרובות.

המהלך בוצע בעקבות הדיווח בחדשות 12 לפיו קובעת חוקת המפלגה כי על היו"ר המכהן והמייסד יאיר לפיד לקיים בחירות פנימיות לתפקיד עם תום כהונת הכנסת ה-22.

בסעיף 56 לחוקת מפלגת "יש עתיד" נכתב: "היו"ר המייסד יכהן עד תום תקופת כהונתה של הכנסת ה-22, או עד שיודיע על פרישה מתפקידו או עד שייבצר ממנו לכהן כיו"ר המפלגה, לפי המוקדם. עם סיום כהונתו של היו"ר המייסד, ייערכו בחירות ליו"ר המפלגה, כמפורט בתקנות זה".

בהמשך נכתב: "היו"ר המייסד יהא רשאי להציג את מועמדותו בבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה גם לאחר תום תקופת כהונתו כמפורט ברישא לסעיף זה".

עם פרסום המצב, במפלגה הזדרזו להודיע כי בעקבות פיזורן המוקדם של שתי הכנסות, ה-21 וכנראה גם ה-22, תוארך כהונתו של לפיד ללא פריימריז עד לתום כהונת הכנסת ה-25.

"בשל המצב החריג של בחירות חוזרות וחוסר פעילות פרלמנטרית בכנסת ה-21 והכנסת ה-22, יחד עם הקמת מפלגת 'כחול-לבן', הוחלט ביש עתיד להאריך את כהונת היו"ר ח"כ יאיר לפיד עד לסיום כהונת הכנסת ה-25 כולל. מדובר בהליך טכני לאור הנסיבות המיוחדות", נאמר בהודעת המפלגה.