15 שנה לאחר הגירושין בעל יקבל בחזרה דירה שהעביר לאשתו

15 שנה לאחר הגירושין פסק בית המשפט כי יש לשנות את הרישום בטאבו ולהעביר לבעל לשעבר את חלקו בדירה.

תוכן שיווקי , כ"ו בחשון תש"פ

גירושים
גירושים
צילום: ISTOCK

לא בכל יום ניתן פסק דין שמבטל רישום העברת בעלות בנכס מקרקעין בלשכת רישום המקרקעי, ועוד 15 שנים לאחר ביצוע הרישום.

כך אירע בפסק הדין שניתן ביום 26.2.2019 בהליך תלה"מ 27891-05-17 שהתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בירושלים.

עורך הדין רם יוגב, מומחה לדיני משפחה והליכי גירושין, מתאר את עובדות פסק הדין התקדימי והמעניין ואת פסיקתו של בית המשפט בסכסוך בין בני הזוג לשעבר:

תיק זה עסק בשני בני זוג שבשנת 1991 רכשו דירת מגורים בירושלים שנרשמה בטאבו על שם שניהם, בחלקים שווים. בשנת 2004 העביר הבעל את זכויותיו בדירה לידי האשה ללא תמורה, כך שמלוא הזכויות בדירה נרשמו בטאבו על שם האשה בלבד.

במסגרת הליך גירושין של בני הזוג, הגיש הבעל בשנת 2017 תביעה לקבלת סעד הצהרתי לפיו הזכויות בדירה משותפות לצדדים חרף רישום הזכויות על שם האשה בלבד, וכן לקבלת צו לפירוק השיתוף בדירה.

הבעל טען שההסכם להעברת הזכויות שלו לאשה בטל בשל היותו הסכם למראית עין, וכן עקב העדר גמירת דעת, פגמים שנפלו בכריתתו, טעות, הטעיה ועושק. לדבריו, הדירה נרכשה מכספים שצבר בעבודתו, ונרשמה על שם שניהם בחלקים שווים.

אולם, בשלב מסויים פחתו הכנסותיו, ועל רקע זה האשה החדירה בתוכו חשש לפיו רשויות המס יעקלו את זכויותיו בדירה, ושכנעה אותו להעביר אותן אליה באופן פורמאלי ולמראית עין בלבד, ומבלי שזכויותיו המהותיות בדירה תיפגענה עקב כך. אולם, בדיעבד, הוא גילה שהיא למעשה רימתה אותו, מאחר והיא התכחשה לכך, וטענה שהמדובר בהעברה אמיתית ואין המדובר באקט פורמלי בלבד.

עוד טען הבעל שהוא אדם תמים שחתם על כל מסמך שהאשה הביאה לו, כולל תצהירי העברת זכויותיו בדירה לאשה, ובשל תמימותו אף איפשר לה לעשות ככל העולה על רוחה בחשבונות הבנק ובכספים המשותפים, וכי כאשר הוא התאשפז בבית החולים לצורך קבלת טיפול אונקולוגי, הוא אף גילה שהיא רוקנה את חשבונות הבנק שלהם עד שלא נותר בהם כסף אף למימון הטיפול בו.

לדבריו, בחודש 1/99 בנה של האשה מנישואיה הקודמים שם קץ לחייו, וכי האשה האשימה אותו בכך, וכתוצאה מכך גמלה בלבה החלטה לנקום בו ולרוקן אותו מכל זכויותיו ורכושו, וכך עשתה בתהליך שכלל את החתמתו על הסכם העברת הזכויות בדירה, ריקון חשבונות הבנק שלהם, והצגת מצג שווא בקשר לקיום הלוואות מבני משפחתה.

האשה הכחישה את כל טענות הבעל, וטענה שהזכויות בדירה הועברו לידיה במתנה וכאות לאהבה שחש כלפיה הבעל, וכי המדובר במתנה שנגמרה ברישום בפנקס המקרקעין ושאינה הדירה עוד. כלומר, לא ניתן לחזור ממנה. עם זאת, היא גם הציעה שהסיבה להענקת הדירה טמונה ברגשות האשם שחש הבעל בשל התאבדות בנה, אשר יחסיו עמו היו טעונים וקשים.

כיצד ניתן לבטל רישום בטאבו

עורך הדין רם יוגב מסביר כי סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע חזקה לפיה רישום בפנקסי הטאבו לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו. חזקה זו באה להגנת טובת הציבור, אשר יוכל להסתמך על הרישום בטאבו ולדעת שהמדובר ברישום סופי, אמין, ומשקף נכונה את הזכויות הרשומות בו.

יחד עם זאת אין מדובר בחזקה חלוטה, אלא חזקה הניתנת לסתירה, כפי שנקבע בע"א 371/85 פיליפ נ' רוזנברג. אולם, בשל חשיבות המרשם בטאבו, הנטל לסתירתו ולהוכחה כי הוא אינו משקף את המצב האמיתי והנכון של הזכויות, הוא נטל נכבד ביותר, ועל המבקש לעשות כן לתמוך טענותיו בראיות מבוססות של ממש ובעלות משקל רב. כך נקבע בע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס הכללי לנכסי נפקדים.

מן הכלל אל הפרט

בית המשפט קבע שהבעל הצליח להרים את הנטל הכבד המוטל עליו להוכיח שהוא בעל מחצית הזכויות בדירה, בניגוד לרישום בטאבו.

בית המשפט ביסס את קביעתו על עדות הבעל שהייתה מהימנה, אמינה, קוהרנטית ועקבית, ואשר שכנעה את בית המשפט שהבעל האמין לדברי האשה שכדאי לו להעביר את הזכויות בדירה על שמה בלבד, על מנת להגן על הדירה מפני נושים אפשריים ושבכך לא יאבד את זכויותיו המהותיות בדירה.

כתוצאה מכך הוא גם המשיך לנהוג בדירה מנהג בעלים, המשיך לשאת בהוצאות שיפוצים ותיקונים בדירה, ולא סבר שביכולת האשה להוציא אותו ממנה.

לעומת זאת, האשה לא פירטה ולא הוכיחה את טענתה לפיה הבעל העביר לה את זכויותיה בדירה מאהבה וכמתנה, כאשר מנגד היא אף אישרה שחייהם המשותפים, לפני הגירושין, היו רצופים מריבות, משברים ויחסיהם היו קשים, מתוחים וסוערים.

בהמשך לכך נקבע ההסכם בטל וזאת הן עקב היותו בלתי חוקי, משום שהוא נועד להונות את רשויות המס, והן עקב היותו חוזה למראית עין, משום שהצדדים לא באמת התכוונו להעביר את זכויות הבעל לאשה.

תוצאת ביטול ההסכם הינה השבת המצב לקדמותו, באופן לפיו ניתן פסק דין שמצהיר שהבעל הוא בעל מחצית מהזכויות בדירה.

עוד ניתן צו לפירוק השיתוף בדירה בדרך של מכירת הדירה כפנויה, למרבה במחיר, במכירה שבין מוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי, וחלוקת הפדיון בין הצדדים בחלקים שווים.

יש לך שאלות לגבי הליכי הגירושין הצפויים? רוצה לקבל תשובות? ניתן לפנות ולהתייעץ עם עורך הדין רב יוגב, המתמחה בייצוג צדדים בהליכי גירושין, בין אם בהליכי גישור, בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני באמצעות עמוד הפייסבוק דיני משפחה בכבוד הדדי

לשיחה אישית עם עורך הדין רם יוגב חייג/י: 072-336-0526