דרעי יעביר את סמכויותיו בנוגע לטבריה

השימוע לראש העיר יתבצע בידי הצוות המקצועי של משרד הפנים, אך את ההחלטה הסופית בנוגע לכהונת ראש העיר יקבל שר אחר.

ערוץ 7 , כ"ו בחשון תש"פ

אריה דרעי
אריה דרעי
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

שר הפנים, אריה דרעי, החליט היום (ראשון) להימנע מקבלת החלטה באשר להמשך כהונתו של רון קובי כראש עיריית טבריה ולהעביר את ההחלטה לשר אחר בממשלה.

את ההחלטה קיבל דרעי בעקבות הימשכות ההליך המשפטי בבג"ץ וכדי למנוע עיכוב מיותר שפוגע בתפקוד עיריית טבריה ובשירותים לתושבי העיר טבריה.

עם זאת, הליך השימוע לראש העיר יתקיים בפני מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, והצוות המקצועי במשרד הפנים.

על ההחלטה הודיעה המדינה היום (ראשון) בהודעה שמסרה לבג"ץ, ובה נטען כי אין חשש לניגוד עניינים שיש בו כדי למנוע מהשר דרעי קבלת החלטה בעניינו של רון קובי, אך ישנו רצון למנוע את המשכות ההליך והפגיעה בתושבים.

"עמדת המדינה כפי שפורטה באריכות בתגובה הייתה, ועודנה, כי שר הפנים אינו מנוע מלקבל החלטה בנוגע להמשך כהונתו של העותר, וכי לא מתקיים בנסיבות העניין חשש לניגוד העניינים שיש בו כדי למנוע מהשר לקבל החלטה כאמור", נאמר בהודעה.

עם זאת, בעמדת המדינה ציון גם ההליך המשפטי הארוך הגורם ל"עיכוב אשר בגינו נמנעת קבלת ההחלטה הנדרשת ומתבקשת על פי הוראות הפקודה תוך פגיעה ביכולת ליישם את הוראות החוק ולהבטיח את תפקודם של מוסדות מועצת העיר טבריה, ואת האינטרס הציבורי הנדרש במתן השירותים לרווחת תושביה".

לדברי שר הפנים, "החלטתי להעביר את ההחלטה לשר אחר רק כדי לזרז את ההליך ולמנוע את המשך הפגיעה בעיר טבריה ותושביה".