חשמל
חשמל צילום: אייסטוק

בשנת 2018 חלה החרפה במצב מנותקי החשמל בישראל ומספרם גדל, זאת למרות התחייבות חברת החשמל ורשות החשמל לשפר את אמות המידה הנוגעות לניתוק חשמל בישראל.

כך עולה ממסמך שהגיש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים לבג"צ בשבוע שעבר (בג"ץ 4988/19), כחלק מבקשתו להצטרף כידיד בית המשפט בעתירה שהוגשה נגד רשות החשמל וחברת החשמל בדרישה לשינוי הפרקטיקה הנהוגה כלפי צרכני חשמל בישראל.

במסגרת עתירה קודמת שהוגשה בינואר 2017 נגד רשות החשמל וחברת החשמל על ידי האגודה לזכויות האזרח אליה ביקש הסיוע המשפטי להצטרף כידיד בית המשפט, נטען כי יש להפסיק את הפרקטיקה הנהוגה בנוגע לניתוק צרכנים ביתיים רבים הנתונים במצוקה כלכלית קשה, ואשר בשל כך צברו פיגורים בתשלום חשבון החשמל.

בקשת ההצטרפות הוגשה, בין היתר, היות והסיוע המשפטי הוא המייצג העיקרי של צרכנים בהליכי ניתוק מחשמל בערכאות משפטיות בישראל. העתירה הקודמת נמחקה בהסכמה עוד בטרם נדונו הטענות לגופן, לאחר שהמדינה הודיעה כי תתקן ותשפר את אמות המידה הנוגעות לניתוק מחשמל.

אולם, כפי שהתברר לאחרונה מנתוני חברת החשמל עצמה, באמצעות בקשת חופש מידע שהוגשה לחברת החשמל על ידי הקליניקה לחופש המידע של המכללה למינהל לבקשת הסיוע המשפטי, אמות המידה המתוקנות שהותקנו לא רק שלא שיפרו את מצב הצרכנים אלא שמצבם אף הורע, דבר הבא לידי ביטוי, בין היתר, בעליה בכמות הניתוקים.

בעמדת הסיוע המשפטי הנוכחית נטען, כי אמות המידה המתוקנות אינן נותנות מענה לפגיעה הקשה באוכלוסיית החייבים העניים אשר מתמודדים עם חובות רבים, ובכללם בגין צריכת חשמל. את עמדת הסיוע המשפטי הגישו עורכי הדין ערן נריה ומרק שיבק.

בין היתר, ניתוח המידע החדש שנמסר מחברת החשמל מעלה כי בשנה שבה נכנסו לתוקף אמות המידה המתוקנות (2018) עלה שיעור הניתוקים בשל אי תשלום במועד ב-13% (לכדי 46,437 ניתוקים).

בתוך כך, שיעור הניתוקים לזכאים להנחה בחשמל (לקוחות ביטוח לאומי ונכות - כהגדרת חברת החשמל) עלה באופן חד ב- 87% (לכדי 1,877 ניתוקים). כלומר, למרות שתיקון אמות המידה נועד לשפר את מצב המנותקים, ובפרט את מצב הצרכנים הנזקקים, מצבם הורע באופן משמעותי

מספר התקנות המת"מ (מונה תשלום מראש לצריכת חשמל, 'טוקמן') ירד בשנת 2018 ב- 14% (611 התקנות), למרות הרפורמה שאמורה הייתה לעודד ולהרחיב פתרון זה, שהוא פתרון חלופי לניתוק מחשמל, כדי להפחית את מספר ניתוקי החשמל

מספר מנותקי החשמל עדיין גדול בהרבה ממספר לקוחות המת"מ, והיחס ביניהם אף גדל בשנת 2018 ב- 7% נוספים (מול כל - 100 מנותקי חשמל יש רק 70 צרכנים מחוברים למת"מ). זאת, למרות שהרפורמה אמורה הייתה לספק את פתרון המת"מ כחלופה לניתוק, וניתן היה לצפות שמספר מנותקי החשמל יפחת ומספר לקוחות המת"מ יגדל

בשנת 2018 כ- 4,000 לקוחות (למעלה מ- 12% מלקוחות המת"מ) לא צרכו כלל חשמל במשך חודשיים או יותר, ומכאן כי עבור אותם לקוחות פתרון זה, שככל הנראה נכפה עליהם, אינו משרת אותם ואינו מצליח לסייע להם בצריכה

נראה כי חברת חשמל אינה מציעה הסדרי חוב חריגים למרות הזכאות בדין לכך, היות ולא העבירה נתונים על הסדרי חוב חריגים

כ- 3,000 לקוחות (למעלה מ- 10% מלקוחות המת"מ שצורכים באמצעותו חשמל) משלמים פריסת תשלומים שהיא גבוהה מ- 20% מסכום ההטענה, ולא ברור האם צרכנים אלו מודעים לזכותם להנות מפריסת תשלומים נמוכה יותר

בין 657 חסיני הניתוק שמנצלים את זכותם, אין כלל זכאים מקרב נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים, למרות זכאותם הקבועה באמות המידה, ולא ברור האם חברת החשמל מיידעת אותם בדבר זכויותיהם. בהקשר יוער כי ייתכן שיש צרכנים נכי רדיפות ומלחמה בנאצים שהמודעות לזכותם לחסינות מפני ניתוק הייתה מאפשרת להם שלא לקצץ בהוצאות חיוניות אחרות, על מנת שלא להתנתק מחשמל.

תגובת חברת החשמל:

''נתוני שנת 2018 דומים לשנים קודמות ואף פחות מכך, למעט שנת 2017 אשר בה צמצמה חברת החשמל משמעותית ניתוקי חייבים לאור החלפת מערכות המיחשוב והבילינג ולאור עיצומים בהם נקטו העובדים.

''אי לכך ההשוואה אינה משקפת נתונים אובייקטיביים. אמות המידה העדכניות המעניקות הגנה לאוכלוסיות מיוחדות מופעלות כלשונן כך שניתן מענה הגנה מלא ללקוחות מוחלשים.

''סרבני תשלום כרוניים, אשר אינם נמנים על אוכלוסיות עם רקע הסוציו-אקונומי נמוך או הבריאותי, היו ונשארו הגורם העיקרי לחובות אשר בגינם נוקטת החברה במדיניות ניתוקים זהירה וממוקדת. היקף חובות אלו נותר בגובה דומה לשנים עברו - כ-400 מיליון ש''ח. חשוב לנו להדגיש כי חברת החשמל היא זו שיזמה את הקמת שולחן עגול עם פורום הארגונים החברתיים וביחד עימם את עדכון אמות המידה לגביה", לשון התגובה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו