שפל של 40 שנה בשיעור האבטלה

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד באוקטובר ל-3.4%. עם זאת, בחודש זה ירד גם שיעור התעסוקה הכולל.

ערוץ 7 , כ"ז בחשון תש"פ

שפל של 40 שנה בשיעור האבטלה-ערוץ 7
לשכת התעסוקה בירושלים
פלאש90

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע חודש באוקטובר האחרון ל-4.102 מיליון נפש. מהם 3.961 מיליון מועסקים וכ-141 אלף בלתי מועסקים, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

בקרב המועסקים, 2.064 מיליון היו גברים (לעומת 2.092 מיליון בחודש הקודם) ו-1.898 מיליון היו נשים (לעומת 1.899 מיליון בחודש הקודם).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-62.8% (לעומת 63.5% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-3.4% (לעומת 3.6% בחודש הקודם). אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.1% (לעומת 3.3% בחודש הקודם), ואחוז הנשים הבלתי מועסקות ירד ל-3.7% (לעומת 3.9% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-60.6% באוקטובר 2019 (61.2% בחודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים ירד ל-64.6% (65.5% בחודש הקודם), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים ירד ל-56.9% (57.1% בחודש הקודם).

מספר המועסקים באוקטובר 2019 הגיע ל-3.961 מיליון נפש, ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.3% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-9,000 מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל ירד ב-1.0% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-9,000 מועסקים).