הריבית במשק נותרה ללא שינוי

בנק ישראל החליט שלא לשנות את שיעור הריבית ולהותיר אותו ברמה של 0.25%.

ערוץ 7 , כ"ז בחשון תש"פ

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון
צילום: דוברות

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 0.25%.

בוועדה ציינו מספר סיבות להחלטה. אחת מהן היא שלאחר החלטת הריבית הקודמת השקל נחלש קלות ובהמשך שב והתחזק, כך שבמונחי השער הנומינלי האפקטיבי הוא נותר יציב. עם זאת, מתחילת השנה השקל התחזק ב-8.9%, והייסוף ממשיך להקשות על חזרת האינפלציה ליעד.

עוד אמרו כי סביבת האינפלציה נותרה נמוכה. מבקביל הפעילות הכלכלית ממשיכה לצמוח בקרבת הקצב הפוטנציאלי על אף הסנטימנט העולמי השלילי.

בבנק ישראל ציינו כי ייתכן שבקרוב אף נראה הורדת ריבית. "הוועדה מעריכה שלאור סביבת האינפלציה בישראל, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית, והמשך הייסוף, יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה".

"כמו כן, הוועדה נוקטת על פי הצורך בצעדים נוספים כדי להרחיב את המדיניות המוניטרית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו", נמסר מטעם הבנק.