מה סגנון הניהול שלך?

האם יש סגנון ניהול מועדף ונכון יותר? האם ואיך ניתן להתאים את סגנון הניהול לתרבות הארגונית של המוסד?

בשיתוף 'המכללה ירושלים' , כ"ח בחשון תש"פ

ניהול. אילוסטרציה
ניהול. אילוסטרציה
צילום: iStock

למנהלי ארגונים בכלל ומוסדות חינוך בפרט קיימת השפעה רבה על תפקודו של הארגון, על המחויבות הארגונית של עובדיו ועל התפתחותו.

במשך שנים רבות נהגו לחשוב כי סגנון הניהול הוא מולד ומושפע ממאפייני אישיותו של המנהל. כיום התפישה הרווחת היא כי לצד מאפיינים אישיים קיימת השפעה גם לגורמי הסביבה על גיבוש הזהות הניהולית.

מתוך הבנת חשיבות הנושא וכחלק מלימודי הפרקטיקה של התואר השני ללימודי ניהול במכללה ירושלים, ייסד ד"ר שמואל שנהב סדנה העוסקת בעיצוב הזהות הניהולית של מנהלי בתי ספר.

ד"ר שנהב מבהיר "קשה לומר כי יש סגנון ניהול אחד אשר עדיף על פני האחרים, אבל כן ברור כי ההתאמה בין הזהות הניהולית של מנהל בית הספר לתרבות הארגונית קריטית להתפתחות של הארגון. לפיכך אנו שמים את הדגש בסדנה על זיהוי סביבת העבודה שלך כמנהל לצד אפיון הסגנון הניהולי שלך, והחשוב ביותר- אנו מלמדים כיצד לגשר בין השניים כך שמנהל יביא את הזהות הניהולית המתאימה ביותר אל שולחן הניהול".

איזה סוג של מנהל אתה?

מנהל משתף? מעצב? דמוקרטי? או אולי דיקטטורי? לעיתים אפיון הזהות הניהולית איננו חד משמעי: האם אתה דוגל בביזור סמכויות או בריכוז היררכי? מפתח קשרי עבודה בין הצוות ומעודד לביצועים גבוהים? שם את הדגש יותר על "אני" או יותר על "אנחנו"? נהנה ממגוון דעות או מקבל החלטות באופן עצמאי? אולי אתה משלב בין כמה סגנונות? ולמה בעצם חשוב לאפיין את הזהות הניהולית שלי?

"מנהלים אשר רוצים לשפר את עבודתם חייבים להכיר את הזהות הניהולית הראשונית שלהם, לצד סגנונות הניהול השונים, וחשוב מכך, לדעת לסגל לעצמם ולהתאים כל סגנון למצבים השונים בהםיתקלו במהלך עבודתם", מסביר שנהב.

הסדנה לעיצוב הזהות הניהולית כוללת סימולציות, משימות קבוצתיות, שאלונים, איורים ודרכי למידה חוויתיות. לצידה, מתקיימים במכללה ירושלים במהלך התואר השני בניהול גם מגוון קורסים מעשים נוספים, מרכז סימולציה לניהול וכן לימודי תואר שני ביהדות ובמדעים.