הליך התנגדות לצוואה, מה זה?

לפעמים נדמה שמשהו אינו כשורה בצוואה שאדם השאיר אחריו. עורך דין מומחה יוכל להוכיח את הבעיה בבית המשפט ולהציל עזבונות.

תגיות: בית משפט
תוכן שיווקי , כ"ט בחשון תש"פ

עורך דין לענייני ירושה. אילוסטרציה
עורך דין לענייני ירושה. אילוסטרציה
צילום: iStock

כללי הירושה קובעים כי במותו של אדם עזבונו עובר ליורשיו על פי דין, כלל זה תקף למעט במקרים בהם ערך המנוח צוואה בחייו.

צוואה הינה הבעת הרצון האחרונה של המנוח בשאלה מה יעשה בעזבונו לאחר מותו. צוואה אם כן משנה את כללי הירושה על פי דין, שכן זהות היורשים הזוכים ע"פ צוואה יהיו אלה שירשו את המנוח.

סכסוכי ירושה רבים מגיעים לפתחו של בית המשפט בטענה של נישול יורשים מהירושה. במקרים למשל בהם ערך המנוח בחייו צוואה בה ציווה את כל רכושו לילד אחד, כאשר לשאר ילדיו לא ציווה דבר, או שאחד מן היורשים זכה בחלק גדול מהשאר.

במצב בו נושל יורש מהצוואה, מיד עולות הספקות ושאלות, האם הייתה סיבה למוריש לנשל מי מיורשיו על פי דין.

הסיבות לנישול יורש בדר"כ ידועות לבני המשפחה, טול מקרה בו היה היורש מסוכסך עם המוריש עוד בחייו, נישול היורש שהסתכסך עם המוריש היה צפוי מראש. או במצב בו יש הגיון בנישול יורש, למשל במצב בו היורש שנושל קיבל בחייו כספים מהמוריש אל מול אחיו שלא קיבלו דבר.

במצב בו הסיבה לנישול ידועה מראש, הרי שצוואה המורה על חלוקה בלתי שוויונית בין יורשים אינה צריכה להפתיע אף אחד מהיורשים.

אך ישנם מקרים, בהם נישול יורשים בצוואה, נעשה ללא הצדקה וללא כל סיבה הגיונית הנראית לעין, ועולה החשד כי רצון המוריש בצוואה אינו שלו, כי אם של מישהו אחר. כגון היורש שזכה בחלק הגדול של הירושה.

או למשל כאשר מתגלה כי המוריש ערך צוואה לפני מותו כאשר הוא על ערש דווי בבית חולים, וכי לא הגיוני כי מצבו הרפואי אפשר לו כלל להבין כי הוא עורך צוואה. במקרים אלה עומדת בפני היורש אפשרות לבקש את פסילת הצוואה על ידי הגשת התנגדות לצוואה.

מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה?

בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה - התנגדות לצוואה יכול להגיש רק מי שהינו "מעוניין בדבר". הגדרת "מעוניין בדבר" זכתה לפירוש מרחיב בפסיקת בית המשפט העליון, לפיו "מעוניין בדבר" הינו מי שיהנה בחלק מהעיזבון במידה ובית המשפט יורה על פסילת הצוואה. יורש על פי דין, כגון : ילד או בת זוג, הינם באופן מובהק מי שרשאים להגיש התנגדות לצוואה.

מהי התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה הינה מסמך משפטי בכתב המוגש לרשם לענייני ירושה. מטרת הליך ההתנגדות הינה להביא לפסילת הצוואה. קבלת התנגדות לצוואה ע"י בית המשפט מביאה לביטול הצוואה, ואז חוזרים לכללי הירושה הרגילים, לפיהם העזבון יעבור ליורשים על פי דין של המנוח.

על כתב ההתנגדות לפרט את העילות או הסיבות לכך שיש לבטל את הצוואה ולא לתת לה כל תוקף. עילות התנגדות לצוואה הינן בין היתר: השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשרות המצווה לערוך צוואה, מעורבות בעריכת הצוואה, זיוף חתימה בצוואה ועוד.

מהן עילות התנגדות לצוואה?

עילות מרכזיות בהתנגדות לצוואה: השפעה בלתי הוגנת: עילת ההתנגדות לצוואה בטענת השפעה בלתי הוגנת, משמעותה כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת על המוריש, וכי נישול היורש בצוואה הינה פועל יוצא של אותה השפעה שהופעלה על המוריש.

יודגש כי לא כל השפעה בהכרח מביאה לפסילת צוואה, כולנו נתונים להשפעה של הסובבים אותנו, אין כל פסול לבקש מאדם להוריש לנו לאחר מותו את רכושו. פעולת השפעה שיש בה להביא לפסילת צוואה הינה השפעה שנלווה לה מרכיב של אי הגינות. כגון: ניצול יחסי תלות שקיימים בין המצווה לזוכה על פי הצוואה, בידוד המצווה וניתוקו מהסביבה ועוד.

חוסר כשרות המצווה לערוך צוואה: במקרים בהם המצווה ערך צוואה כאשר הוא על ערש דווי בבית החולים, במקרים בהם המצווה סבל ממחלת נפש בעת עריכת הצוואה, או בכל מקרה בו המצווה לא יכול היה בשל מצבו הרפואי להבין כי הוא עורך צוואה, אלה מקימים עילה לפסילת הצוואה.

מעורבות בעריכת הצוואה: חל במקרים בהם הזוכה על פי הצוואה היה מעורב בעריכתה, כגון: נוכחות הנהנה במעמד עריכת הצוואה, בחירת עורך הדין ומתן הנחיות לעריכת הוראות הצוואה, ניסוח הוראות הצוואה ועוד. רשימת המקרים בהם יקבע כי הנהנה לקח חלק בעריכת הצוואה אינה סגורה, ומידת המעורבות נבחנת בכל מקרה ומקרה.

ביצוע פעולות מקדימות טרם הגשת התנגדות לצוואה: על יורש מקופח אשר נושל מהירושה עקב קיומה של צוואה, אשר אינה מעניקה לו כל זכות בעיזבון, לנסות ולבסס את החשד שמקנן בו בראיות טרם הגשת ההתנגדות לצוואה. מומלץ לעשות בירורים מקדימים כגון: מיהו עורך הדין שערך את הצוואה, מיהם העדים לצוואה וכיצד הם קשורים למוריש, היכן נערכה הצוואה ועוד.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואה וירושה טרם נקיטת כל פעולה בקשר לצוואה. עדיף כי הצוואה אותה מבקשים לפסול, תועבר לעיון עורך דין ירושה מנוסה אשר יכול ויאתר בה אילו פגמים המוכרים בדין אשר יש בכוחם להעניק יתרון טקטי למתנגד, כמו גם תכנון האסטרטגיה המשפטית לתקיפת הצוואה בבית המשפט.

משרד עורכי דין קמרי מתמחה בתחום דיני ירושה וצוואה, ובניהול הליכי התנגדות לצוואה בבית המשפט, ונותן ייעוץ משפטי מקדים ותכנון אסטרטגיה לניהול הליך ההתנגדות בהצלחה.