הרב פינטו משבח: "בטוח במרוקו"

"יותר מאלפיים שנים יהודים חיו פה בבטחון, מלכות של חסד מדורי דורות. עם ישראל חייב למלכות מרוקו הרבה", כותב הרב פינטו לתלמידיו

בן שאול , ל' בחשון תש"פ

הרב פינטו משבח: "בטוח במרוקו"-ערוץ 7
הרב פינטו במרוקו
צילום: דוברות

הרב יאשיהו פינטו שיגר מכתב לתלמידי ובו הוא מגולל את סיפור היחסים של הקהילה היהודית עם מלך מרוקו.

במכתב נשלח לרגל 'מסע האלפים' שיתקיים היום ומחר, במסגרתו יוטסו אלפי אנשים כדי לחגוג את מעמד הכתרת רבני 'שובה ישראל' בקהילות ברחבי העולם וגם במרוקו.

"יותר מאלפיים שנים שיהודים חיו פה בביטחון, מאות קברי צדיקים של קדושים וטהורים, שזכו לגלוי אליהו ולעליית נשמה. המלכות, מלכות של חסד מדורי דורות. המלך, בעל מעלות נעלות, צניעות, ענווה, אהבת הבריות, מכבד כל אדם בפשטות. מתנהג כסיפורים הקדומים, על מלכים שהלכו מחופשים לשמוע את צרות העם ולעזור לחלשים. כך נוהג המלך. עם ישראל חייב למלכות מרוקו הרבה", הוא כותב.

לדבריו, בכל הזמנים עמדו המרוקנים לימין היהודים. "כך גם בשואה. כשהיטלר ביקש את רשימת היהודים, המלך ענה ואמר לו, אין לי. אין הבדל בין יהודי לבין מוסלמי, כולם שוים כבני המקום. העיינים והראש הנטוי כלפי מטה שראינו בעינינו, כשזכינו לברך את הברכה לכבוד המלכות, עם שם ועם מלכות, הענוה והפשטות, השאירו לנו זכרון עמוק. הקב״ה יחזק את המלכות ותמיד תהיה מבורכת ושמורה מפי א-ל".

"ההתנהגות המיוחדת הזאת היא מושרשת, ויסודותיה מראשית כנסת בני ישראל, לארץ ישראל. מובא בירושלמי וכן במדרש פרשת בשלח, כאשר בני ישראל עמדו להיכנס לארץ ישראל, היו שבעה מלכים שהיו שולטים בארץ ישראל, וכולם עמדו מוכנים למלחמה, שלא לתת לעם ישראל להיכנס לארץ הקודש. שם היה ביתם ולא רצו להכנע וללכת ללא מלחמה, חוץ מהגירגשי שאסף את משפחתו ואת כל אשר לו, ואמר: אני לא נלחם עם מי שאמר והיה העולם, ומי שנתן מן וענני כבוד לעם ישראל, ועזב לאפריקה".

הרב פינטו הוסיף: "רבותינו מחשבים את המקום למרוקו של היום. הקב״ה ברך את הארץ הזאת ואת המלכות, שתהיה מבורכת, כברכת ארץ ישראל. וכל מי שמבין וכן כל מי שרזי שמים בהירים לו יודע, שבמקום הזה יש דבקות עצומה, ואפשר להשיג השגות רוחניות שבעוונות הרבים היום קשה להשיג בארץ הקודש".

"הנה פה במרוקו, ישנה חזקה ש'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה׳ עד עולם'. הברכה פה מימות בית שני, עד ביאת משיח צדקנו, ורוח הגאולה ותקומת התורה. יש פה ב״ה בקהילה הקדושה 'שובה ישראל' ובכל המעשים הנעלים והקדושים אשר נעשים פה מדי יום ביומו, אחי ורעי אהובי ובעל מסירות נפש, שנתן את חיו וחיי בני ביתו בעדי בימי הזעם, ובכל יום ויום עומד לימיני בימי חולי, רבי מנחם הצדיק והאהוב והיקר, עם נוות ביתו, לא יום ולא לילה למען קהילת קודש 'שובה ישראל', ולמעני מקל עלי בבריאות, ברופאים ובכל ענין ראשון בקודש", חתם הרב.