"ועדת ההסדרה" של לשכת עוה"ד התכנסה לראשונה

הוועדה תמקד את עיקר פעילותה בנושאים בהם הפגיעה היומיומית בתושבי יו"ש היא המורגשת ביותר.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ל' בחשון תש"פ

"ועדת ההסדרה" של לשכת עוה"ד התכנסה לראשונה-ערוץ 7
ישיבת הוועדה
צילום: דוברות

ועדת ההסדרה באיו"ש של לשכת עורכי הדין התכנסה השבוע לישיבתה הראשונה, לאחר שהוקמה רשמית בתחילת החודש על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הוועדה צפויה לעסוק בכלל ההיבטים המשפטיים הנוגעים למערכת המשפט ביו"ש. בשל כך, ועל מנת שהוועדה תוכל למצות את המנדט שניתן לה, מונו לוועדה ארבעה יו"רים: עו"ד אבינעם גואלמן, עו"ד דוד ברלינר, עו"ד ערן בן-ארי ועו"ד בנימין גרוסמן.

בשיחה עם ערוץ 7 מסבירים, עו"ד גואלמן ועו"ד ברלינר, על הסיבות להקמת הוועדה ועל פעולתה: "בשטחי יו"ש גרים מאות אלפי ישראלים, החיים תחת שלטון צבאי ומערכת משפטית נפרדת ממערכת המשפט הישראלית. למרות מרכזיותה לציבור כה רחב, מערכת המשפט ביו"ש זוכה להתייחסות דלה של המשפטנים בישראל. בפועל מערכת המשפט ביו"ש סובלת מסרבול משפטי, לקונות מרובות, וחוסר ודאות משפטית הפוגעים קשות בציבור הנזקק לשירותיה".

לדבריהם, "העובדה שאין עיסוק מסודר במערכת המשפט ביו"ש גורמת לא פעם לעוולות ואפליה של תושבי יו"ש לעומת אזרחי ישראל הגרים תוך הקו הירוק – והגיע העת להתחיל להסדיר ולנרמל את מערכת המשפט ביו"ש".

"יש לברך את יו"ר לשכת עורכי הדין הנכנס, עו"ד אבי חימי, שהכיר בצורך ובחשיבות שלשכת עורכי הדין תעסוק באופן רציני במערכת המשפט ביו"ש, והורה על הקמת וועדה מיוחדת שתפעל לקידום והסדרת המשפט ביו"ש", הוסיפו השניים.

הוועדה החליטה כי בשלב ראשון היא תמקד את עיקר פעילותה בנושאים בהם הפגיעה היומיומית בתושבי יו"ש היא המורגשת ביותר, ובכללם: השוואת זכות הגישה לערכאות בין אזרחי ישראל הגרים ביו"ש לאזרחי ישראל הגרים בתחומי הקו הירוק, פתיחת פנקסי המקרקעין ביו"ש לעיון הציבור, הסדרת אזורי השיפוט ואזורי המינהל ביו"ש, הסדרת סמכויות השיפוט של בתי המשפט ביחס לתושבי יו"ש, השוואת דיני העבודה בין ישראל ליו"ש, החלת חוק חופש המידע על הרשויות הישראליות הפועלות ביו"ש, והחלת חוק המכר (דירות), חוק השכירות והשאילה, ודומיהם על תושבי יו"ש.