מיזוג מזרחי-טפחות ואיגוד חוזר לממונה

בית הדין לתחרות קיבל את ערעוריהם של בנק מזרחי טפחות ובנק איגוד על החלטת הממונה על התחרות שלא לאפשר את המיזוג בין הבנקים.

ערוץ 7 , ל' בחשון תש"פ

מיזוג מזרחי-טפחות ואיגוד חוזר לממונה-ערוץ 7
מזרחי טפחות
פלאש 90

בית הדין לתחרות בירושלים קיבל הבוקר (חמישי) את העררים שהגישו בנק מזרחי-טפחות ובנק איגוד נגד החלטת הממונה על התחרות (לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים) שלא לאשר את המיזוג בין הבנקים.

השופט עודד שחם קבע בפסק הדין כי החלטת ממלא מקום הממונה על התחרות בעייתית, והורה לממונה להשלים את החלטתו במספר נושאים.

לדברי השופט שחם, "הגדרת השוק עליה התבסס הניתוח בהחלטת מ"מ הממונה מעוררת קשיים מהותיים, ואינה יכולה לעמוד. בחינת המעברים בין הבנקים, אשר היוותה נדבך מרכזי בהתנגדות למיזוג, מעוררת גם היא קשיים, הן במישור המושגי, הן במישור היישומי והמתודולוגי".

"בהתחשב במאפייניו של בנק אגוד, בדרכי פעילותו, בקשיים העומדים בפניו, לרבות במישור היעילות, ובהעדר אינדיקציה משמעותית בדבר השפעה של הבנק על השחקנים האחרים בשוק, אין בסיס לקביעה כי גריעתו של הבנק צפויה לפגוע באופן משמעותי בתחרות. מסקנה זו עומדת בעינה גם לנוכח רפורמות בענף הבנקאות, המצויות בשלבי התהוות שונים", ציין השופט.

"נוכח כל אלה, עמדת מ"מ הממונה, כי המיזוג מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, בכל הנוגע לסל השירותים הבנקאי, אינה יכולה לעמוד, על פי התשתית הנרחבת שהוצגה", קבע השופט.

עם זאת ציין השופט שחם, "יש יסוד לקביעת מ"מ הממונה בדבר חשש סביר לפגיעה בתחרות בכל הנוגע לאשראי בתחום היהלומים. לא הונחה תשתית בדבר אפקט פרו תחרותי של המיזוג, העשוי להוות משקל נגד הולם לפגיעה זו. בנסיבות אלה, יש להחזיר את העניין למ"מ הממונה, על מנת שיידרש לשאלה האם ניתן להפיג את החשש האמור באמצעות קביעת תנאים."

בסיכום ציין השופט, "העררים מתקבלים. ההחלטה להתנגד למיזוג מבוטלת בזה. העניין מוחזר למ"מ הממונה, על מנת שישלים את החלטתו". השופט אף הטיל על הממונה לשלם את הוצאות המערערים.