מחזקים גם את עולם החסד של ישיבת ההסדר קרני שומרון

לשותפות בפרויקט של ישיבת קרני שומרון

צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר
צילום: ידידיה נוילנדר