חברון מאז ולתמיד?

אבנר גבריהו (שוברים שתיקה) והרב הלל הורוביץ מחברון בעימות על אישור שנתן שר הביטחון בנט לקדם תכנון שכונה ביישוב היהודי בחברון.

103FM , ד' בכסלו תש"פ