בנק. אילוסטרציה
בנק. אילוסטרציה צילום: ISTOCK

בנק ישראל פרסם להערות הציבור טיוטה של הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "יישום בנקאות פתוחה".

במסגרת הוראה זו, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יחויבו לאפשר לצדדי ג', בעלי רישיון ומפוקחים, גישה לחשבון הלקוח, בהסכמתו המפורשת של הלקוח, וזאת לצורך קבלת מידע או לצורך ביצוע פעולות.

הסדרה זו הינה צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקט בנק ישראל לקידום התחרות והחדשנות במערכת הבנקאית בישראל.

בצעד זה מצטרף בנק ישראל לשורה של רגולטורים וגופים מובילים בעולם (כדוגמת בריטניה, אוסטרליה, סינגפור, EBA ואחרים) שפרסמו עקרונות של בנקאות פתוחה למערכת הפיננסית.

פתיחת חשבון הלקוח לגישה של צדדי ג' תהיה בשלבים, כאשר בשלב הראשון תינתן גישה למידע על היתרות והתנועות בחשבון העו"ש של הלקוח וזאת תוך שנה מיום פרסום הוראה זו.

בשלב השני תינתן גישה למידע על התנועות בכרטיסי חיוב, בנקאיים או חוץ בנקאיים וכן תינתן גישה לייזום תשלום בחשבון הבנק של הלקוח, וזאת תוך שנה וחצי מיום פרסום הוראה זו.

השלב השלישי יכלול גישה למידע נוסף של הלקוח: מידע על האשראי וההלוואות שנטל הלקוח מהבנק, מידע על הפיקדונות והחסכונות של הלקוח בבנק ומידע על תיק ני"ע של הלקוח וזאת תוך שנתיים מיום פרסום הוראה זו.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מדובר בשלב נוסף שיקדם את המערכת הפיננסית בישראל לעבר העתיד. המהלך יסייע לייצר ערך אמיתי ללקוח הפיננסי בשלל מוצרים, למשל באמצעות השוואות עלויות וקבלת שירותים פיננסיים ממגוון גופים, דבר שיתרום לקידום התחרות בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה. זו בעיניי פריצת דרך נוספת בחדשנות הפיננסית שאנו ממשיכים לקדם בבנק ישראל. זאת, במקביל לניהול הסיכונים המתבקש מצעד זה, שמצריך חקיקה משלימה ורישוי ופיקוח נאות של הגופים החוץ-בנקאיים, שיקבלו גישה למידע הבנקאי.

''אני מקווה ומאמין שנראה עוד ועוד חברות טכנולוגיה ופינטק פועלות בישראל תודות ליישום סטנדרט הבנקאות הפתוחה בישראל. המהלך הוא פרי עבודה משותפת ומאומצת של חטיבות הפיקוח על הבנקים ושל טכנולוגיית המידע בבנק, שמשקף סינרגיה משמעותית תודות לניסיון וההבנה הפיקוחית לצד חדשנות טכנולוגית", הדגיש ירון.

מה יתאפשר כתוצאה מהמהלך?

בנקאות פתוחה תאפשר ותעודד פיתוח שירותים ומוצרים חדשים בתחום התשלומים וניתוח המידע הבנקאי של הלקוח שעשויים להגביר את התחרות בשירותים הפיננסים – מצב שצפוי להתבטא בהוזלת מחירים ובהצעת מוצרים ושירותים חדשניים ללקוחות. לדוגמא: בתחום המידע הפיננסי – שירות ריכוז מידע, שירות שמאפשר ללקוח לראות במרוכז ובמקום אחד את המידע הבנקאי מכל החשבונות שהוא מנהל.

בהתבסס על ריכוז המידע ניתן יהיה להציע ללקוח גם ייעוץ לגבי התנהלותו הפיננסית ולתווך לו מוצרים פיננסיים, לרבות אשראי, פיקדונות וניירות ערך. בתחום התשלומים ניתן לראות, לדוגמה, כי חלק מבתי העסק מציעים ללקוח לשלם ישירות מחשבון הבנק באמצעות אפליקציה ייעודית בטלפון הנייד, ללא כרטיס חיוב וללא מתן פרטי החשבון.

על מנת שהלקוח יוכל לקבל תמונה פיננסית מלאה, ייעוץ והצעות ערך, יש לפעול ולקדם בישראל תשתית של עולם פיננסי פתוח הכולל את כל הגופים הפיננסיים בישראל. תשתית הבנקאות הפתוחה היא הצעד הראשון לקידום תפיסה זו.