בשורה למכללת הרצוג

המכללה תקבל תקציב מהמועצה להשכלה גבוהה ולא ממשרד החינוך, כחלק ממהלך כולל להשוואת מעמדן של המכללות לשאר המוסדות האקדמיים בישראל.

ערוץ 7 , י' בכסלו תש"פ | עודכן: 16:08

הרב פרופ' יהודה ברנדס ושר החינוך הרב רפי פרץ
הרב פרופ' יהודה ברנדס ושר החינוך הרב רפי פרץ
צילום: דוברות

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומשרד החינוך חתמו היום (ראשון) על חוזה המאשר את מעבר המכללה מהאחריות התקצובית של משרד החינוך לאחריות של הוועדה לתכנון ותקצוב (הות"ת) של המל"ג.

העברת המכללה היא חלק ממהלך נרחב להעברת התקצוב של המכללות האקדמיות לחינוך ממשרד החינוך לות"ת, שנועד לאפשר את צמצום מספר המכללות לחינוך, תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת, להגביר את החופש האקדמי והמנהלי ולהשוות את מעמדן לשאר המוסדות האקדמיים בישראל.

תהליך המעבר של מכללת הרצוג החל כבר בחודש ינואר 2013, אז אישרה המל"ג איחוד בין המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ בירושלים לבין מכללת יעקב הרצוג לחינוך בגוש עציון.

בעקבות האיחוד, ובהתאם להנחיות מל"ג החל תהליך המעבר לות"ת שכלל בדיקה מעמיקה בשורה של היבטים, בהם איתנות פיננסית, היבטים משפטים, תשתיות ואיכות הוראה. למרות המעבר לתקצוב הות"ת המכללה תוכל לשמור על צביונה הדתי.

הרב פרופ' יהודה ברנדס, ראש המכללה: "המעבר לתקצוב ות"ת יש בו הכרה בהישגי המכללה בשנים האחרונות ובמעמדה, ומבחינה זו אנו חותמים פרק נכבד של עשיה ועליית מדרגה. בד בבד, יש בו הזדמנות ובעקבותיה תביעה להמשך פיתוחה של המכללה ושגשוגה בכל המישורים. אנו תקווה שנשכיל להיות ראויים לאמון שניתן בנו ונדע לנצל את האופקים החדשים שנפתחו לפנינו, לתרום לשיפור מערכת החינוך וקידום המורים ומעמדם בארץ ובתפוצות".