גידול בפער ההכנסות בין גברים לנשים

הגידול נרשם גם בהכנסה הממוצעת וגם בהכנסה החציונית. חלקן של נשים בעשירון ההכנסה העליון ירד מ-25.7 אחוז ב-2017 ל-24.5 אחוז ב-2018

תגיות: שכר למ"ס נשים
ערוץ 7 , י"א בכסלו תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לשכיר מעבודה שכירה בשנת 2018 עמדה על 10,584 ש"ח, עלייה ריאלית של 4% לעומת הנתון המקביל בשנת 2017, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו בצהריים (שני).

ההכנסה החציונית לשכיר עמדה בשנת 2018 על 7,988 ש"ח לחודש, עלייה ריאלית של 6.3% לעומת 2017.

מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע אצל שכירים בישראל עמד ב-2018 על 40.9, וההכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה עמדה על 61.7 ש"ח.

עוד עולה מהנתונים לשנת 2018 כי 51.6% מהשכירים הם גברים ו-48.4% הן נשים. ההכנסה הממוצעת ברוטו לגבר שכיר היא 12,498 ש"ח לחודש ו-66.3 ש"ח לשעה. ההכנסה הממוצעת ברוטו לאישה שכירה היא 8,546 ש"ח לחודש ו-55.7 ש"ח לשעה.

ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 9,207 ש"ח ולאישה שכירה - 6,672 ש"ח. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.4% מהכנסת גבר, וההכנסה החציונית לחודש היא 72.5% מההכנסה החציונית של גבר. הכנסה הממוצעת ברוטו לשעה לאישה היא 84.0% מהכנסת הגבר.

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היא בקרב "מנהלים" (19,326 ש"ח לחודש). עם זאת, במשלח יד זה גם שעות העבודה השבועיות הן הרבות ביותר – 47.2 שעות בממוצע לשבוע.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר העובד 49.1 שעות עבודה בשבוע, היא 21,130 ש"ח. לעומת זאת, ההכנסה למנהלת שכירה העובדת 43.6 שעות עבודה בחודש היא 16,028 ש"ח לחודש - פער של 31.8%.

ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 89.9 ש"ח, לעומת הכנסה של 34.6 ש"ח ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.

הפער בהכנסה החודשית הממוצעת בין המינים עומד על 31.6% (כלומר אחוז ההכנסה של אישה מתוך הכנסת הגבר הוא 68.4%). פער ההכנסה החודשית הממוצעת בין המינים ב-2018 גדל במעט לעומת 2017. גם בחישוב ההכנסה החודשית החציונית גדל הפער והוא עומד על 27.5% ב-2018 לעומת 24.7% ב-2017.

חלק מהפער בין המינים נובע מהבדל במספר שעות העבודה הממוצע של גברים ונשים (44.7 לעומת 36.9, בהתאמה). לפיכך, בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה הפער בין המינים גדל והוא עומד על 16.0% (66.3 ש"ח לגבר שכיר ו-55.7 ש"ח לאישה שכירה).

בכל אחד מארבעת עשירוני ההכנסה הנמוכים יותר מ-50% היו נשים. מהעשירון ה-5 עד ל-10 היחס מתהפך, ואחוז הגברים גדול מ-50% בכל עשירון. בעשירון העליון אחוז הנשים (24.5%) ירד לעומת שנת 2017 (25.7%).