היהודי האחרון בקריסטשוב שהעיד על מיקומו של אוהל הצדיק
היהודי האחרון בקריסטשוב שהעיד על מיקומו של אוהל הצדיק צילום: אהלי צדיקים

הסתיימו העבודות לשיפוץ בית העלמין היהודי העתיק בעיר קוריסטשוב שבמחוז ז'יטומיר באוקראינה.

מאחורי עבודות השיפוץ עומדת אגודת 'אהלי צדיקים' שגידרה את המקום לטובת הצבת מצבת זיכרון לצדיקים שנטמנו בבית העלמין שנחרב, בו היו קבורים גם מאות יהודים מתושבי קוריסטשוב.

שטח בית הקברות חולל ברובו והפך לשטח בנוי בו מתגוררים מקומיים שהסירו את המצבות בחסות השלטון הקומוניסטי שהעלים עין במכוון ממעשי הוונדליזם בבית הקברות היהודי.

יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי, שהגיע בפעם הראשונה לקוריסטשוב בשנת תשס"ח, נדהם לגלות את חילולו של המקום הקדוש בו נטמנו גם צדיקים מפורסמים מגזע בית טשערנאביל, אך את הנעשה לא היה להשיב מאחר והמקומיים קבעו עובדות בשטח והם נמצאים שם על מנת להישאר.

בלית ברירה, כמו במקומות אחרים שמעשים כגון אלו התרחשו למרבה הצער והכאב, הקימה אגודת 'אהלי צדיקים' מצבת זכרון בקצה המתחם בו שכן בעבר בית הקברות על מאות מצבותיו.

צילום: אהלי צדיקים
צילום: אהלי צדיקים

על מצבת הזיכרון נכתב כי המקום הזה הוא ''בית הקברות העתיק של קהילה קדושה קארסטשוב, במקום זה עמד אוהל על קברו של הרה"ק רבנו משה מקארסטשוב זי"ע, בן הרה"ק רבנו מרדכי המגיד מטשערנאביל זי"ע ונכד הרה"ק רבנו אהרן הגדול מקארלין זי"ע, נלב"ע י"ח טבת תרכ"ו לפ"ק''. המצבה שהוקמה כאמור לפני כעשור, עומדת בחצר פרטית של אחד המקומיים ואליה רוצף שביל גישה.

המצבה הוקמה לאחר שהרב גבאי הצליח לאתר את היהודי האחרון שנותר בקריסטשוב, קשיש מבוגר כבן תשעים, והלה זכר היטב את מיקומו המדויק של אוהל הצדיקים שהיה בקריסטשוב לפני שהמקומיים השתלטו על המקום והרסו את המצבות.

על פי עדותו הנאמנה של היהודי המקומי, שאף טרח והגיע בשארית כוחותיו להצביע על המיקום המדויק, הקים הרב גבאי את המצבה הנזכרת.

בשבוע האחרון שוב ביקר הרב גבאי בקוריסטשוב ונחרד לראות את ההזנחה הרבה במקום, כתוצאה מפגעי החורפים הקשים של אוקראינה, שהחלו גם עתה להופיע עם תחילת ירידת השלגים הכבדים באזור זה.

לאור זאת מיהר הרב גבאי להקים אוהל פתוח מעל המצבה שהוקמה לפני שנים ומעליו גג שימנע את מפולות השלגים על המצבה.

בנוסף לכך הוצב שלט חדש עליו נכתב כי במקום נטמן גם הרב רבי צבי הירש - ''מגיד מישרים דקהילת קארסטשוב, שהיה מחותנו של הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע בעל 'מאור עיניים, מאחר ובנו הרה"ק רבי אברהם מקוריסטשוב זי"ע היה חתן ה'מאור עיניים', ומנוחתו כבוד בבית החיים זה''.