חמ"ד של תורה - לכבוד הרב פוקסצילום ועריכה אולפני אתרוג