עוני. אילוסטרציה
עוני. אילוסטרציהצילום: ISTOCK

הביטוח הלאומי פרסם היום (שלישי) את דוח העוני לשנת 2018, ממנו עולה כי צמיחת המשק והגידול בתעסוקה ובשכר ב-2018 הובילו לעלייה ברמת החיים.

ההכנסה הכספית הפנויה לנפש תקנית עלתה ב-2018 ב-1.4% במונחים ריאליים ובהתאם לכך עלה גם קו העוני הנגזר ממנה.

ב-2018 ירדה תחולת העוני בקרב משפחות בהשוואה ל-2017, מ-4.18% ל-0.18%. תחולות העוני של נפשות נותרה ללא שינוי בין שתי השנים והיא עומדת על 2.21%, ושיעור הילדים החיים בעוני עלה מ- 6.29% ב-2017 ל-0.30% ב-2018.

בשנת 2018 חיו בעוני 469,400 משפחות, שבהן 1,810,500 נפשות, ומתוכן 841,700 ילדים.

ב-2018 הוטב מצבה של האוכלוסייה החיה בעוני: המדדים לעומק העוני ולחומרת ירדו בשיעורים של %9.4 ו-%1.4 בהתאמה. ההטבה בחומרת העוני איפיינה את מרבית קבוצות האוכלוסייה.

לאחר שנים כמעט רצופות של ירידה במדד ג'יני לאי-שוויון בישראל, המדד לפי ההכנסה הפנויה עלה ב-%1.1, ולפי ההכנסה הכלכלית הוא עלה ב-%3.1. מאז תחילת המילניום ירד מדד ג'יני לפי הכנסה כלכלית בשיעור מצטבר של כ-%10.

בראיה בינלאומית ירידת המדד בעבר לא הספיקה כדי לשפר את מצבה היחסי בנושא אי-שוויון. זה הורע ב-2018, וכעת ישראל ניצבת עם מדד ג'יני הגבוה בכ-%10 מהמדד הממוצע במדינות המפותחות, לעומת מרחק של %5 ב-2017.