ספר התורה של נשות הכותל הועבר למשטרה

הקרן למורשת הכותל העבירה את ספר התורה שהביא עימו תייר לידי המשטרה, לאחר שנשות הכותל סירבו לחתום על מסמך שיבהיר את זיקתן לספר.

ערוץ 7 , ד' בטבת תש"פ

נשות הכותל
נשות הכותל
צילום: דוברות

הקרן למורשת הכותל המערבי מגיבה להאשמות נשות הכותל לפיהן החרימה ספר תורה שניסו הנשים להכניס בניגוד לנוהל לתפילת ראש חודש ביום ראשון.

במכתב ששלח עו"ד ארז בן דוד בשם הקרן הוא מגיב לטענות עורכת הדין של נשות הכותל, אורלי ארז-לחובסקי, כי רב הכותל חרג מסמכותו כשהחזיק את הספר ברשותו ואומר כי מדובר בהשתלחות מיותרת שאין בינה ובין המציאות דבר.

מהקרן נמסר כי "ספר התורה הוכנס ע"י תייר תמים והופקד למשמרת בידי הקרן למורשת הכותל המערבי. בתחילה נציגי הקרן חשבו כי הגב' לסלי זקס (אחת מנשות הכותל) מייצגת את אותו התייר, אך לאחר שהיא לא הסכימה לחתום כי היא מייצגת את התייר שהפקיד את הספר, הועבר הספר לארון קודש כראוי לקדושתו. משעברו כמה ימים ללא דורש, הועבר ספר התורה לפקודת משטרת ישראל כיאה לכל אבידה".

במכתב שכתבה עורכת הדין ארז לחובסקי היא טענה כי "נוכח פסיקתו של בית המשפט המחוזי משנת 2013 – הכנסת ספר תורה ע"י נשות הכותל אינה עומדת בניגוד למנהג המקום ולפיכך גם על פי הנוהל עצמו אין כל עילה לסרב להכנסת ספר תורה ע"י נשות הכותל. התנהלות הקרן למורשת הכותל בכל הנוגע לאיסור הכנסת ספר תורה לוקה אפוא בפגמים חמורים ויש לפעול להפסיקה".

לגבי נטילת ספר התורה טענה כי "לאחר שספר התורה שכניסתו נמנעה נלקח מנשות הכותל בעת שנכנסו למתחם, סרב סגן מנהל התפעול בקרן למורשת הכותל להחזיר את ספר התורה לנשות הכותל, אלא אם יחתמו על טופס המציין כי הן מסכימות לכך שהכנסת ספר תורה על ידן לכותל פוגעת בקדושת הכותל וכי במידה וישובו ויכניסו ספר תורה תישקל הרחקתן מהכותל. מובן שנשות הכותל סירבו לחתום על הטופס האמור – בהיות כל האמור בו מנוגד לחוק ולפסיקה – ולפיכך ספר התורה לא הושב לידיהן".

לטענתה מדובר בחריגה מסמכות, עבירה פלילית ועילה לתביעה. "בהתנהלות זו של הקרן למורשת הכותל יש חריגה מסמכות – שכן התקנות כלל אינן מסמיכות את רב הכותל להחרים מיטלטלין של המתפללים, ואף הנוהל מציין רק את הסמכות להוציא את ספר התורה מרחבת הכותל ולא מציין כלל את אפשרות החרמתו. התנהלות זו יש בה גם ביצוע עבירות פליליות מובהקות כגון שימוש לרעה בכח המשטרה, איומים, הפרעה שלא כדין במימוש זכות ואף גניבה. התנהלות זו אף מעמידה עילת תביעה נזיקית כנגד הקרן ורב הכותל".