נמשכת העלייה בשכר הממוצע במשק

השכר הריאלי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 ב-2.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.7% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019.

ערוץ 7 , ח' בטבת תש"פ

נמשכת העלייה בשכר הממוצע במשק-ערוץ 7
שכר
צילום: ISTOCK

השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר בחודש אוקטובר האחרון עמד על 10,501 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס. מספר משרות השכיר במשק עמד על 3.67 מיליון.

מתנוני הלמ"ס עולה עוד כי נמשכת העלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים (נומילי) והן במחירים קבועים (ריאלי).

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 עלה השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר ב-2.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.7% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019.

השכר הממוצע הריאלי עלה באותם חודשים ב-2.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.7% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019.

מנגד, נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 ירד מספר משרות השכיר ב-0.6% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 0.5% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019.