מידע אישי נאגר
מידע אישי נאגר צילום: מארק ישראל סאלם, פול

תחת כינוי 'שרביט' אגרה הנהלת בתי המשפט מידע רגיש על שופטים מכהנים ללא רישום ואישור כחוק, כך מדווח העיתון 'ישראל היום'.

על פי הדיווח המאגר כולל "מידע על רישום פלילי של המועמד" המתקבל מידי משטרת ישראל; "מידע על החובות הכלכליים של המועמד" המתקבל מידי רשות המסים; "מידע על המועמד לרבות כישורים, יכולות ומידע על התאמתו לדרישות התפקיד" שמתקבל מ"ממליצים שצוינו על ידי המועמד"; מידע על "המלצות, הרשעות, או תיקים פתוחים בלשכת עורכי הדין" המתקבל מלשכת עורכי הדין; מידע על "הסתייגויות על המועמד" שמתקבל מ"ציבור - אזרחים"; מידע בנוגע ל"תלונות שנמצאו מוצדקות" שמתקבל מנציבות תלונות הציבור על שופטים; מידע לגבי "המלצות לקראת הוועדה" שמגיע ממשרד המשפטים; ו"המלצות לקראת הוועדה" שמגיע מהיועץ המשפטי לממשלה.

עוד מדווח כי המידע מועבר לכמה גופים הנוגעים למינוי השופטים ולתפקודם השוטף: לוועדה לבחירת שופטים שמקבלת את מה שהוגדר כ"המידע הרלוונטי בלבד", ל"גורמי פנים בהנהלת בתי המשפט", המשתמשים בו "לשם הליך ביצוע בחירת שופטים"; למרכז להכשרת והשתלמות שופטים של הנהלת בתי המשפט "לשם ביצוע בחינת התאמה לתפקיד של שופט"; לנציב תלונות הציבור על שופטים מועברים "הצהרות הון ומידע רלוונטי לפי דרישה"; ולמנהלת הגמלאות במשרד האוצר מועבר "חומר דיגיטלי הכולל מסמכי פרישה".

יצוין כי על פי החוק להגנת הפרטיות מאגר מידע חייב רישום אצל רשם מאגרי המידע, המפקח על ניהול מאגרי מידע, אבטחתם ושמירת פרטיותם של הרשומים בו. רישום זה לא בוצע. עוד מצוין כי החוק גם מחייב את המחזיק במאגר לאפשר לרשומים בו לעיין במידע לגביהם.

ברשות השופטת מגיבים לדברים וטוענים כי "הנושא נדון אל מול הגורמים המוסמכים. לאחר שהתגבשה עמדה סופית בעניין, נעשתה פנייה לרישום המאגר במרשם מאגרי המידע".

על סוגית הנהלים המאפשרים למועמדים לעיין בחומרי המאגר, השיבה הרשות כי "בימים אלה מתגבש הסדר בסוגיית העיון. הוא צפוי לבוא לאישור הוועדה לבחירת שופטים". על השאלה מדוע נשמרים חוות דעת ומידע הנוגע למינוי לאורך זמן, השיבו כי "החומרים נשמרים בהתאם לצורכי המערכת ובהתאם להוראות".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו