נדחתה העתירה נגד התב"ע של עפרה

השופטים קבעו כי התכניות יעמדו בתוקפן למרות הספק שעלה האם כל השטח שלגביו חלה התכנית הוא בגדר אדמות מדינה. הצו על-תנאי שהוצא בוטל

ערוץ 7 , ט' בטבת תש"פ

שופטי בית המשפט העליון, ניל הנדל, נועם סולברג ודפנה ברק ארז דחו הבוקר (שני) את עתירת עיריית סילוואד וחמישה תושבי המקום נגד שתי תוכניות מתאר שהוצאו לישוב עפרה.

הרקע לעתירה הוא טענותיהם של העותרים לפיהם תוכניות המתאר שהוצאו כוללות גם שטחים שהם קרקע פלסטינית פרטית ואינם חלק מצו ההפקעה הירדני שהוצא לחלק מהקרקעות במקום בשנות ה-60.

העתירה הוגשה בשנת 2014 ועברה מספר גלגולים, במהלכם נראה היה שהיא עשויה להתקבל לפחות בחלקה, אולם לבסוף קבעו הבוקר השופטים, כאמור, כי יש לדחות את העתירות.

לקריאת פסק הדין בעתירה לחצו כאן

בהכרעתו נתן בית המשפט משקל הן לשיהוי בהעלאת טענות הבעלות על החלקות מטעם העותרים הפלסטיניים, והן לעובדה שההחלטה לדחות את העתירות איננה קובעת מסמרות בשאלת הבעלות על הקרקע.

השופטים ציינו כי הסוגיה של הבעלות על 47 הדונמים שבלב המחלוקת צריכה להתברר בהליך מתאים ולא בהליך של עתירה נגד התכניות שאושרו.

"אמנם קיים ספק בדבר זהות האוחזים בזכויות הקניין בחלקי החלקות הללו, אולם מספר נתונים מטים את הכף נגד קבלת העתירה, ובעיקר שיהוי וחלוף הזמן, חוסר הידיעה בדבר גבולות ההפקעה המדויקים, האפשרות שתקנת השוק אכן חלה בנסיבות העניין – מבלי לאמוד את סיכוייה ולהביע עמדה לגביה, גודל השטח לעומת השטח שעליו חלה התכנית, ועמדת הוועדה לפיה גריעת חלקי החלקות משטח התכנית – היה ויעלה צורך כזה בעתיד – לא תפגע בהגיון התכנוני של יתר חלקי התכנית. וכמובן, הקביעה שפועלן של התכניות הוא במישור התכנון ולא במישור דיני הקניין", כתב השופט הנדל.