דימי אפרצב, ראש מועצת קצרין: בואו להנות מהמים הזורמים מ.מ קצרין