דימי אפרצב, ראש מועצת קצרין: בואו להנות מהמים הזורמיםמ.מ קצרין