גיבור ישראל מספר על החופשה שהפסידועידת ידיעות אחרונות