משה כחלון
משה כחלון צילום: פלאש 90

משרד האוצר פרסם היום (שני) אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בשנת 2019, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.

גירעון הממשלה

בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג. הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 הסתכם בכ-52.2 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 38.7 מיליארד ₪ בשנת 2018.

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש דצמבר נמדד גירעון בסך של 14.9 מיליארד ₪. בחודש דצמבר 2018 נמדד גרעון תקציבי בסך של 14.0 מיליארד ₪.

הפער בין יעד הגירעון הממשלתי בתכנון התקציב לבין התוצאות בפועל מוסבר בהכנסות נמוכות מהחזוי בסך של כ-9.2 מיליארד ₪, והוצאות גבוהות מהמתוכנן של 2.8 מיליארד ₪.

ביצוע תקציב ההוצאות

בתקציב לשנת 2019 מתוכנן יעד הוצאות שנתי בסך 396.9 מיליארד ₪. סך הוצאות הממשלה הסתכמו בכ-399.8 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 100.7% מהתקציב המקורי), לפי הפירוט הבא:

  • הוצאות משרדי הממשלה 348.4 מיליארד ₪.
  • תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 29.9 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 21.4 מיליארד ₪.

בשנת 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה בכ-377.7 מיליארד ₪, כך שבשנת 2019 חל גידול של 5.8% לעומת 2018. בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.

סך ההוצאות של משרדי הממשלה בשנת 2019 הסתכמו כאמור ב-348.4 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 101.1% מהתקציב המקורי), עלייה של 6.3% לעומת שנת 2018:

  • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-7.1%.
  • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-2.9%.