הרב שמואל טל
הרב שמואל טלצילום: תורת החיים

בכירי הרבנים בציונות הדתית קוראים להתרחק מהרב שמואל טל בעקבות גילויים חדשים המעידים על קשר "אינטימי ומכוער" שניהל הרב עם אישה נשואה שעבדת לצדו בישיבת ''תורת החיים''.

הרב חיים דרוקמן, הרב דב ליאור, הרב יהושע שפירא, הרב יעקב אריאל והרב אליקים לבנון חתמו על מכתב שבו נאמר: "בעקבות הגילויים החדשים בפרשיית הרב טל, על קשריו האינטימיים והמכוערים עם אישה נשואה מעובדות הישיבה, המצטרפים לקשר הרומנטי הפסול עם אשת איש לעוד מעשים מכוערים, אנו חוזרים על הראשונות.

"התנהגותו של הרב טל מחללת שם שמיים ומבזה את תורת ישראל", קובעים הרבנים, "הרב טל אינו ראוי להמשיך ללמד ולחנך תלמידים ותלמידות בישראל ומהווה דמות חינוכית שלילית וחל איסור מוחלט ללמוד בכל מוסדותיו. וכבר אמרו חכמים: 'אם הרב דומה למלאך ה' צבאות-יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו-אל יבקשו תורה מפיהו'".

בסיום המכתב מדגישים הרבנים: ''שומר נפשו ונפש בניו ובנותיו ירחק מהרב טל וממוסדותיו''.

נציין כי חמשת הרבנים - דרוקמן, ליאור, שפירא, לבנון ואריאל נחשפו לראיות המעידות על קשר אינטימי שניהל הרב טל עם עובדת בישיבת ''תורת החיים''.

תגובת עורך דינו של הרב שמואל טל, עו"ד עופר ברטל ממשרד ברטל כהן:

"מצער מאד לקרוא, שרבנים נשואי פנים חותמים על מכתב, מבלי שבררו את העובדות כהלכה. לכל הפחות היה מקום לקרוא לרב טל אליהם, לשאול, לחקור ולבדוק – שמא יש לו תשובה ניצחת לטענות שהועלו נגדו. כך לצערנו לא נעשה. אפילו האישה בה מדברים הרבנים – אשר מכחישה את העובדות לחלוטין, לא נשאלה. כך נמצאו הם שופכים את דמה של האישה ואת דמו של כבוד הרב טל לשווא. ”טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב;" נאמר בספר קוהלת ולא בכדי נאמר. יודעים הרבנים, שבחתימתם על המכתב ובהסכמתם לעשות כן ללא ברור העובדות – נוצרת מציאות שמתחלל שם שמים ומתבזה תורת ישראל. לא כל שכן הדברים נכונים, נוכח ידיעתם על כך, שמחשבו של כבוד הרב נבדק על ידי בית דין לפני כחצי שנה ולא נמצא בו דבר שיכול להעיד על דברים דומים.

כך אמר בה"ד הנכבד בעניין: 'בנידון השמועות שהופצו בעניין קשרים פסולים בין הרב טל לבין נשים אחרות – מכל מה שעלה בידינו לברר בין מתוך העדויות, ובין מתוך החומר שבמחשב וכל ההתכתבויות הנ"ל, לא נמצא סימוכין לדברים אלו'. עוד נאמר על ידי בה"ד: 'ביה"ד מיצר על שפיכות דמים שנעשתה ע"י אנשים בלתי אחראים, בהוצאת שם-רע, ומעתה כל המשך העיסוק בפרשה זו יש בו משום הכיעור והדומה לו'.

כך נאמר לאחר חקירה ודרישה, שכללה את בדיקת כל חומר המחשב של כבוד הרב. אנו סמוכים ובטוחים, שאם היו החותמים חוקרים ודורשים כפי מעשי בית הדין – לא היו חותמים על מעשה הכיעור ועל מכתב הבלע. מצערת לא פחות היא העובדה, שכלי תקשורת המונית רציני כמו וואי נט, מפרסם חשדות שלא התבררו מעולם כדין – משל עובדות היו".

הרב דב ליאור: לא ללמוד במוסדות ''תורת החיים''