ציון קברו של המגיד מטרוביץ'
ציון קברו של המגיד מטרוביץ' צילום: אהלי צדיקים

בשורה משמחת לשוחרי קברי הצדיקים ברחבי אוקראינה: אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' שיפצה מחדש את חלקת קברו של רבי יקותיאל מטרוביץ זצ"ל, הנודע בכינויו בקהל חסידים 'המגיד מטרוביץ'.

המגיד מטרוביץ' שימש כ"מגיד מישרים" ב-84 קהילות ישראל ברחבי אוקראינה וזכה להסתופף בצילו של מייסד החסידות, הבעל שם טוב.

לאחר הסתלקות הבעש"ט, קיבל עליו את מרותו של תלמידו הגדול המגיד ממעזריטש והיה מבחירי תלמידיו.

רבי יקותיאל מטרוביץ התפרסם כאחד מגדולי דורו וכאמור שימש כ'מגיד מישרים' בעשרות רבות של ערים ועיירות, בהן ביקר מפעם לפעם, כשהוא מחזק חומת היהדות ומלמד דרכי ה' לרבים.

גדולי דורו כינוהו: 'שומר הגבול' היות ועיר מגוריו שכנה בין שני המחוזות קייב וחרסון. "בקדושתו הגדולה", אמרו הצדיקים, "מונע הוא את התפשטות ההשכלה מפלך חרסון, לקייב וגלילותיה".

מספר הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות': "ציון קדשו של המגיד מטרוביץ זי"ע היה אחד הקברים הראשונים שטיפלתי בהם מיד בתחילת עבודתי ברחבי אוקראינה, עוד לפני שנפל מסך הברזל האוקראיני. כחסיד ברסלב, שמעתי עליו אותות ומופתים ותהילתו בקהל חסידים, וראיתי לעצמי זכות וחובה לשפץ את קברו של הצדיק הנשגב הזה, שעקבותיו לא נודעו מחמת התבטלותו כלפי הצדיק, רבו המובהק באחרית ימיו, הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע".

"למרבה המזל מיקומו של הקבר נשמר גם תחת קלגסיו של השלטון הקומוניסטי, ובבואי למקום הראו לי יהודים מקומיים בטירהוביצה את המקום בו עמד פעם בית החיים. בהשגחה פרטית נודע לי מפי המקומיים, שבדיוק באותם ימים מתכננת העירייה לחרוש את המתחם כולו ולבנות מעליו אצטדיון משחקים ענק. ללא חת ומורא התפרצתי באחד הימים למשרדי העירייה, תוך כדי שהם עוסקים באותה ועידה בעניינו של המקום הקדוש ליהודים, ובקול ניחר זעקתי את זעקתם של הקדושים אשר בארץ המה, שחלילה וחס אין להם רשות לגזול את המקום הזה מידי היהודים", הוסיף.

"כנראה שהצלחתי לפעול בדבריי שיצאו באמת מלב קרוע ומורתח לנוכח הזוועה המתוכננת במקום, וב"ה הצלחתי להסיר את רוע הגזירה", מספר הרב גבאי בסיפוק רב. "בפרוטוקול של העירייה מאותו יום, רשום שבעיצומה של ישיבת המועצה על התכנית להרוס את מתחם בית הקברות היהודי בטירהוביצה, התפרץ יהודי לא מוכר ומחה בצעקות רמות על התכנית לחילולו של המקום המקודש ליהודים מאז ומקדם, והתכנית ירדה מעל שולחן ההצעות".

מיד לאחר מכן התבקש הרב גבאי להקים מצבה לזכרו של המגיד מטרוביץ זי"ע, כדי שאכן יקבל המקום צורה של בית קברות יהודי. ואכן, הקבר הוקם במהרה על פי עדויותיהם של היהודים המקומיים שזכרו היטב היכן עמד הקבר של הצדיק.