תושבי טבריה החרדים שבעי רצון מהדחת ראש העיר רון קובי שלטענתם הצר צעדיהם והשתלח בהם כל אימת שמצלמה נקלעה בסביבתו.

המקובל הטברייני הרב דב קוק בירך את ברכת 'הטוב והמטיב' בשם ומלכות בעקבות ההדחה.

לפני חודשיים הודיע הרב קוק לחסידיו כי הוא מבקש לעזוב את העיר טבריה בשל המאבק בו מצד ראש העיר קובי.

"נוכח הגזרות והיחס של המן הרשע, זה ממש המן הרשע, בריאה שלא ראיתי כמוה מעולם, דם שעשוי מרשעות ומשנאה נוראה אלי, שנאת עם ישראל, תהומית, מפחידה, הוא רצה לשנוא אותי, לשנוא אותי, לשנוא את בני יוסף, לשנוא, לשנוא, אני בורח מטבריה, אני לא יכול להישאר פה, אני בורח, אי אפשר להישאר פה, השם יעזור לי, השם יעזור לנו שנעבור את הגזירה הנוראה של אנטיוכוס הזה", אמר אז הרב קוק.