אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: istock

במהלך היום רובנו מתעסקים עם דברים ברי חלוף. מוצרים מתכלים, אנשים משתנים, סדרי יום מתהפכים משעה לשעה. ממשלות עולות ונופלות, חברות בורסאיות שהיו לפני שנה בשיאן התמוטטו כמגדל קלפים ולהיפך, מדדי ביטחון שהיו נכונים לאתמול אינם רלוונטיים עוד ליום המחר.

אפילו ערכים ואמונות המוטבעים בעולם המעשה מתברר בדיעבד שהינם ברי חלוף. לפני מאות שנים האמין העולם הנאור שייבוא שחורים מאפריקה לטובת הפיכתם לעבדים בשדות קנה הסוכר במושבות הבריטיות מיטיב עם כל הצדדים; אנשים האמינו בהבדלים גנטיים בין גזעים; אפילו הרעיון הדמוקרטי עובר שינוי בכל רגע נתון על ידי קובעי דעת קהל לאורך הדורות.

כשאני צולל לדף היומי מידי בוקר אני צולל לעולם שכולו נצח. לעולם שבו מה שהיה נכון לפני 2000 שנה יהיה נכון גם בעוד 2000 שנה. הערכים היהודיים שהוקנו לעם ישראל במעמד הר סיני עוברים כחוט השני בקרב הנביאים, התנאים, האמוראים, הגאונים, ראשונים, אחרונים ועד ימינו אנו. אם תרצו, המדריך למשתמש - מהדורת נצח. מנהיגים יעלו ויפלו, אמונות אוניברסאליות יפציעו וייעלמו כלעומת שבאו ותורת ישראל תישאר תמיד איתנו.

התבקשתי לכתוב מה הוביל אותי ללמוד את הדף ביומי ולסיים בס"ד את הש"ס. אז לא, צר לי לאכזב אתכם, אין כאן סיפור שמיימי. אין דרמה או טלטלה בין-אישית. לא היתה לי הארה מוקדמת, גם אף אחד לא נגלה אלי בחלום.

לימוד הדף היומי הוא הלכה למעשה הקמת מסגרת מצוינת לחיבור יומיומי עם הדברים הנצחיים שחשובים לנו באמת תוך יצירת האתגר המושלם שתכליתו להקיף מצד לצד את אחד הנדבכים הבסיסיים ביותר עליהם הושתתה תורת ישראל – מסכתות הש"ס. אנחנו הרי אוהבים אתגרים. אוהבים לכבוש יעדים. כשמדובר בלימוד הש"ס אין טוב מזה. בהזדמנות זו: קרדיט גדול לחברותא שלי לאורך מסכתות רבות, הרב שמואל פרידמן.

ישנה טענה האומרת שמדובר בנגיעות בלבד. שאין שום סיכוי לזכור את הנלמד לאורך תקופה. ראשית, גם אם מדובר בנגיעות אי אפשר להתעלם מכמות המושגים העצומה הנרכשת לאורך השנים במסגרת לימוד הדף היומי. שנית, נסו להילחם בגנום האנושי: סכמו לעצמכם את הדף כמה רגעים לאחר הלימוד, ואם יש לכם עוד כמה שעות ביום - השתלבו בתוכניות שינון מבורכות.

לקראת סיום הש"ס אין לי אלא לאחל לעצמי ולכם להתחיל מבראשית ולהפעיל את שעון העצר מחדש. מה שלא חודד בפעם הראשונה, אולי יתבהר בסיבוב הבא. ולאלה שעדיין לא טעמו את טעמו של האתגר – זה הזמן לנסות להיות חלק מההיסטוריה של המחר. אולי תגלו את עצמכם מחדש.