ממצאי בחינת המיצ"ב: פערים בין דוברי העברית לעברית

שר החינוך הרב רפי פרץ: תלמיד במדינת ישראל צריך לדעת שאין תקרת זכוכית. צמצום פערים הוא היעד מספר אחד שלנו.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ח בטבת תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

משרד החינוך מפרסם היום (ד') את נתוני המיצ"ב של שנת תשע"ט.

המבחנים נערכו בחודשים מרץ-מאי 2019, והשתתפו בהם 826 בתי ספר, 2,485 כיתות ו-61,469 תלמידים. שיעורי ההשתתפות בכל אחד ממבחני המיצ"ב בשנת תשע"ט היו בין 80% ל-90%.

ניתוח הנתונים על ידי ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) מעלה תמונה של פערים בין דוברי העברית לערבית וכן בתוך המגזרים. ככל שהרקע החברתי-כלכלי של התלמידים גבוה יותר, כך גם ההישגים שלהם.

הפערים בין דוברי העברית לדוברי הערבית מגיע לשיעור של עד 21% ובתוך החברה היהודית עד 19% .

להלן הפירוט:

דוברי עברית - דוברי ערבית

בכיתות ה' – הפער מגיע עד ל- 6%
בכיתות ח' – הפער מגיע עד ל- 21%

חברה יהודית – גבוה נמוך

בכיתות ה' – הפער מגיע עד ל- 19%
בכיתות ח' – הפער מגיע עד ל- 18%

נתונים בולטים נוספים

בחברה הדרוזית נרשמו בכל המבחנים השיעורים הגדולים ביותר של תלמידים ברמת ההישגים הגבוהה: מ-16% באנגלית ח', ועד 37% במתמטיקה ה' ובאנגלית ה'. מתמטיקה ה' דוברי עברית: 25% ברמה הגבוהה. מתמטיקה ה' בחברה הדרוזית: 37% ברמה הגבוהה.

בנים\בנות: מבין דוברי העברית, עולה תמונה מעניינת: בעוד שהישגי התלמידות נמוכים ביחס לבנים בכיתה ה', הרי שבכיתה ח' מתהפכת התמונה, והבנות עוברות את הבנים.

מתמטיקה: מפער של 6% ביחס לבנים בכיתה ה', עוברות הבנות ליתרון של 2% בכיתה ח', ביחס לבנים. אנגלית: מפער של 6% ביחס לבנים בכיתה ה', עוברות הבנות ליתרון של 1% בכיתה ח'.

מבין דוברי הערבית, התלמידות מובילות על התלמידים בכל שכבות הגיל.