האלוף במילואים בריק
האלוף במילואים בריק צילום: שריה דיאמנט

התהליך שהתרחש באחריות אגף כוח אדם בצה״ל בעת הדיווח לרשויות על גיוס החרדים בשנים 2011-2018 הוא לא פחות מהפקרות, חרפה ומעילה באמון הציבור.

יודגש כי כבר בסוף שנת 2010, מעט לפני ביטול חוק טל ובעקבות הצורך הברור בהגדלת השתתפותם של גברים חרדים בשוק העבודה והביקורת של בג״ץ על מספר המשרתים החרדים הנמוך, החליטה הממשלה (ולא הכנסת) על קביעת יעדי גיוס לשירות צבאי ושירות אזרחי עד שנת 2015.

״ועדת שקד״ וחוק הגיוס: ביולי 2013 הוקמה ״הוועדה לשוויון בנטל״ - ועדה מיוחדת לדיון בחוק הגיוס החדש לחרדים. לתפקיד יושבת ראש הוועדה מונתה חברת הכנסת איילת שקד ומטרתה העיקרית של הוועדה היתה להכין לקריאה שניה ושלישית הצעת תיקון לחוק שירות הביטחון.

הנוסח הסופי של החוק אושר במליאת הכנסת במרס 2014. החוק שגובש בוועדת שקד היה נחרץ בכל הנוגע לקביעה של מכסות ויעדים למשרתים חרדים. על פי החוק היה על יעדי הגיוס החדשים להתעדכן בהדרגה במתווה שנקבע מראש.

חוק זה קיבע את החלטת הממשלה מ-2010 והבטיח את המשך התהליך לשנים הבאות. פותח מערך גיוס צבאי יעודי לחרדים במדור שח״ר (שירות חרדים) באגף כוח אדם בצה״ל.

אלו המספרים שדווחו על ידי אכ״א לממשלה ולוועדת חוץ וביטחון בין השנים 2011-2017:

בשנת 2011 דיווח אכ״א על 1282 מתגייסים חרדים, בשנת 2012 דיווח אכ״א על 1440 מתגייסים חרדים, בשנת 2013 דיווח אכ״א על 1972 מתגייסים חרדים, בשנת 2014 דיווח אכ״א על 2288 מתגייסים חרדים, בשנת 2015 דיווח אכ״א על 2475 מתגייסים חרדים, בשנת 2016 דיווח אכ״א על 2850 מתגייסים חרדים, בשנת 2017 דיווח אכ״א על 3070 מתגייסים חרדים.

סא״ל תלם חזן שמונה למפקד מנהלת החרדים בשנת 2018, בדק את הדיווח של קודמו לגבי מספרי המתגייסים החרדים בשנת 2017. סא״ל חזן בדק שם שם ומצא לתדהמתו שגויסו ב-2017 רק 1200 חרדים בעוד שדווח ע״י מדור חרדים באכ״א שהתגייסו 3070, כ-1870 יותר מהמספר האמיתי.

הממצאים של סא״ל חזן הראו ניפוח, סילוף ומרמה של הנתונים במאות אחוזים בשנת 2017. מתוך עדויות של שני משרתים במדור החרדים עולה שניפחו וסילפו את מספרי המתגייסים החרדים גם בשנים הקודמות מאז 2011, לעיתים בין עשרות למאות אחוזים.

בדיון שנערך באפריל 2016 מתחו שופטי בג״ץ ביקורת חריפה על כך שהמדינה ממשיכה לתקצב ישיבות חרדיות אף שהן לא עמדו במכסות שנקבעו להן. מה שלא ידעו שופטי בג"ץ זה שהמספרים של גיוס החרדים בין השנים 2011-2016 שהעביר להם אכ״א הם מספרים לא אמינים, מספרים שנופחו וסולפו, ועל כך מעידים שניים ששירתו במדור החרדים מספר שנים, שטענו שהם בעצמם סילפו וניפחו את המספרים ברוח מפקדיהם הבכירים באותן שנים.

האבסורד הוא שבג״ץ ב-2016 ביקר בחריפות על כך שלא עומדים ביעדי הגיוס מבלי לדעת שהפערים גדולים בהרבה מכפי שבג״ץ ידע, היות והנתונים שאכ״א העביר לבג"ץ היו לא אמינים, מסולפים ומנופחים.

מספרי גיוס החרדים בפועל בשנים 2011-2018 היו קטנים בהרבה ממה שהצבא הציג לועדת חוץ וביטחון ולממשלה. מדובר במעילה באמון רשויות החוק, המדינה והציבור, שקר, סילוף ומרמה.

בסופו של דבר כולם היו מרוצים. החרדים - שמצב זה יצר את הרושם שמספרי הגיוס שלהם עולים משנה לשנה וזה הוריד מהם את הלחץ, אזרחים שעשו מזה כסף והתפרנסו מכך, והצבא שהציג שהוא עומד ביעדי הגיוס.

ועדת הבדיקה בראשותו של האלוף רוני נומה חייבת לבדוק את נתוני גיוס החרדים שהצבא הגיש מאז החלטת הממשלה שהצבא צריך לעמוד ביעדי גיוס, כלומר בשנים 2011- 2018.

אם ועדת הבדיקה לא תבדוק את כל השנים האלה, כולל את השנים 2011-2015 שלגביהן יש עדויות קשות על סילוף הנתונים ברוח המפקדים, מסקנות ועדת הבדיקה לא תהיינה אמינות ויהיה צורך להעביר את הבדיקה לוועדת חקירה חיצונית. המצב שהתרחש בגיוס החרדים בשנים האחרונות באחריות אכ״א הוא חרפה והפקרות.