רשות המסים: עודכנו מדרגות מס הרכישה

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק, וברשות המיסים מציינים כי המדד עלה בשנת 2019 בשיעור של כ- 2.8%.

ערוץ 7 , כ"ב בטבת תש"פ

רשות המסים: עודכנו מדרגות מס הרכישה-ערוץ 7
רשות המיסים. אילוסטרציה
פלאש 90

גובה מדרגות מס הרכישה עודכן ביום חמישי האחרון בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בשנת 2019 שהתפרסם ביום 15.1.2020.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק, וברשות המיסים מציינים כי המדד עלה בשנת 2019 בשיעור של כ- 2.8%.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.

לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2019 לא שולם מס על שווי שעד 1,696,750 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2019 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪.

על חלק השווי העולה על 5,194,225 בשנת 2019 והעולה על 5,340,425 ₪ בשנת 2020 - מדרגת המס היא בשיעור 10%.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2020 ועד 15.1.2021:

על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%

על חלק השווי העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5%

על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%

על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪ - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,744,505 ₪ ועד 2,069,205 ₪ ישולם מס בשיעור 3.5% = 11,365 ₪

על חלק השווי העולה על 2,069,205 ₪ ועד 2,200,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 6,540 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 17,905 ₪ (לעומת 20,425 ₪ לרכישות בין 16.1.19 ל – 15.1.20)

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.20 ועד ליום 31.12.20 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ – 8%

על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪:

על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ ישולם מס בשיעור 8% = 427,234 ₪

על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ ועד 6,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 10% = 65,958 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 493,192 ₪ (לעומת 496,116 לרכישות בין 16.1.19 ל – 15.1.20)