נשות אמבש בכנסת

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, פסל את שירן אסלן מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-23, במסגרת רשימת "קמ"ה – קידום זכויות הפרט".

המועמדת שירן אסלן, מועמדת לכנסת ה-23 מטעם רשימת "קמ"ה – קידום זכויות הפרט", הורשעה בעבר, אך טענה כי אין בעבירות אשר ביצעה משום קלון והן אינן חמורות דיין.

כמו כן, לטענתה, יש לאפשר לה להתמודד בבחירות לכנסת משום שהמועד האחרון להגשת רשימות המועמדים אירע יומיים לפני שתמה תקופת המניעה שלה, ולכן אין למנוע ממנה מלהתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

בהחלטתו ציין השופט הנדל, "סעיף 6(א) לחוק יסוד:הכנסת, קובע במפורש כי אדם שהורשע בפסק דין סופי ונידון למאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, אינו רשאי להבחר לכנסת במשך שבע שנים, לאחר שסיים לרצות את עונשו. חריג לכך היא הסמכות המוקנית ליו"ר ועדת הבחירות לקבוע, על פי בקשת המועמד (שתוגש בהתאם..), כי אין במעשיו קלון. קיימת אפוא "חזקת קלון" המתלווה להרשעה פלילית. הנטל להוכיח אחרת מוטל על כתפי המבקש".

השופט הנדל מדגיש בהחלטתו, "...אמנם ייתכן כי העובדה שימים ספורים בלבד מפרידים בין המבקשת ובין התמודדות בבחירות לכנסת ה-23 מעלה תחושה של אקראיות מסוימת, אך עצם העובדה שתקופת הקלון קרובה מאוד לסיומה אינה מצדיקה לקבוע כי אין קלון. לו נתיר סטייה של יומיים, קשה למצוא הצדקה לגיטימית שלא להתיר סטייה של שלושה ימים, של שבוע, של חודשיים וכן הלאה, בהתאם לנסיבות המקרה. אף ייתכן שבמקרים מסוימים יימצא כי ראוי להאריך את תקופת המניעה לתקופה העולה על שבע שנים, בהתאם לרמת הפגם המוסרי שנפל במעשיו של המבקש להתמודד בבחירות".

"ברם, וזו נקודה העיקרית והקובעת, המחוקק קבע תקופת זמן מחייבת ולא העניק שיקול דעת ליו"ר ועדת הבחירות או לכל גורם אחר, להאריכה או לצמצמה. סטייה מהתקופה שנקבעה תפגע בשוויון בין המבקשים להתמודד בבחירות בכנסת, ואף תינתן בחוסר סמכות ובניגוד לקבוע בחוק", הוסיף.

"....סוף דבר: במעשיה של המבקשת נפל פגם מוסרי חמור, כך שדבקה בהם תווית הקלון המונעת ממנה להתמודד בבחירות לכנסת ה-23 ,בהינתן התאריך הקובע להגשת הרשימות. אשר על כן, דין הבקשה להידחות. בנסיבות העניין, תוך דגש על סמיכות מועד הגשת הרשימות ומועד תום תקופת המניעה", קבע השופט.

לנוכח זאת שמה של אסלן נמחק מרשימת המועמדים שהכינוי שהתבקש הוא: "קמ"ה – קידום זכויות הפרט".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו