צה"ל לבג"ץ:
טעינת פגז טנק - פי שניים זמן אצל לוחמות

בפיילוט שילוב הנשים בשריון התברר כי ממוצע הזמנים לטעינת פגזים וביצוע ירי הוא ארוך משמעותית אצל נשים לעומת גברים.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תש"פ

טעינת פגז טנק - פי שניים זמן אצל לוחמות-ערוץ 7
טנקים של צה"ל
צילום: דובר צה״ל

צה''ל והמדינה הגישו היום (שני) לבג"ץ את תגובתם לעתירות הנוגעות בשילוב נשים בתפקידי לחימה בשריון בצה"ל, וחשפו במסמך את פערי הכשירות של הלוחמות מול הלוחמים המשרתים בטנקים.

"במהלך חודש דצמבר 2017 הוצגו לקצין השריון הראשי דאז תוצאות מבחנים שנערכו למשתתפות בפיילוט כחלק מתהליך הכשרתן. בחינת הנתונים הממוצעים של פעולות צוותי הטנקים בפיילוט העלתה פערי כשירויות מסוימים בין הלוחמות לבין לוחמי טנקים בביצוע משימות מבצעיות זהות", נכתב במסמך.

"כך, נמצא כי ממוצע זמני התגובה והשלמת הפעולות של טעינת פגזים, היערכות לירי, ירי פגז ראשון וירי מהיר על ידי הלוחמות ארוך משמעותית מממוצע הזמנים של לוחמים בחיל השריון (פי שניים או שלושה ביחס לפעולות אלה)''. צה"ל קבע כי ''לפערים אלו נודעת כמובן משמעות רבה בפעילות מבצעית".

מארגון תורת לחימה נמסר: "אחרי חרושת השמועות והמסרים הסותרים של דובר צה''ל יחד עם קמפיין ענק של שדולות פמיניזם קיצוני, בתשובת המדינה לבג"ץ הוכח רשמית כי הצבא השקיע מיליונים בפיילוט של כשירות נמוכה, וגם הניסוי הזה כשל. כך גם הפיילוטים הקודמים שניסו לעשות הבניה מגדרית בניגוד למדע והטבע האנושי.

''מצער מאד שהרמטכ"ל הקודם איזנקוט שיקר כשהגדיר את הפיילוט בתקשורת כ'מוצלח'. מסמך זה מצדיק את דרישתנו המונחת על שולחנו של הרמטכ''ל אביב כוכבי לחשוף את כל ממצאי הפיילוט לציבור הרחב", הוסיפו בארגון.

בתגובה שהעבירו המדינה וצה''ל לבג''ץ, נקראים השופטים למחוק את העתירות, בין היתר משום שהחלטת הרמטכ"ל בדבר המשך בחינה מדורגת של שילוב נשים כלוחמות טנקים, התקבלה בתום הליך בחינה ארוך ומעמיק שנערך באחריות ובקפידה, תוך שקילת כלל השיקולים הצריכים לעניין, ולכן היא החלטה ראויה שאין כל עילה להתערב בה.

''בתום בחינה מעמיקה של התובנות שהצטברו, החליט הרמטכ"ל ב-5 בינואר 2020 להתקדם לשלב הבא בבחינת שילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, במסגרת מסלול מקיף שייפתח במהלך השנה הנוכחית לכמה עשרות מתגייסות שיעמדו בקריטריונים שייקבעו, ויכלול בין היתר פרק הכשרה ופרק משמעותי של התנסות מבצעית. עם תום שלב ההכשרה והפעילות המבצעית במסלול האמור, תבוצע הערכת מצב ויתקבלו החלטות להמשך, על בסיס הניסיון שיצטבר", נכתב בתגובת המדינה.

בתגובת המדינה נאמר עוד, כי החלטה זו של הרמטכ"ל התקבלה באופן ענייני ומקצועי, תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובהם ההיבטים הביטחוניים – כשירות צה"ל לעמוד במשימותיו המבצעיות להגנת המדינה ואזרחיה, היבטי השוויון וכן ההיבטים הפיזיולוגיים והרפואיים הצריכים לעניין.

מעבר לכך, העתירות הוגשו בעיצומה של עבודת המטה, בטרם התקבלה החלטת הרמטכ"ל, וממילא לא נסובו על ההחלטה שהתקבלה. לפיכך, המדינה טוענת כי העתירות, המתייחסות לתשתית עובדתית בלתי עדכנית, אינן אקטואליות עוד ודינן להימחק.