עדכון הוצאות עובדים? גם בדיגיטלי!

רשות המסים מאפשרת למעסיקים המשתמשים במערכות דיגיטליות ייעודיות להגיש בקשה להקלה לפיה ניתן יהיה לשמור את המסמכים בצורה דיגיטלית

בן שאול , כ"ה בטבת תש"פ

עדכון הוצאות עובדים? גם בדיגיטלי!-ערוץ 7
עדכון הוצאות עובדים? גם בדיגיטלי!
istock

רשות המסים פרסמה הנחיות בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל.

בשנים האחרונות נכנסו לשימוש מערכות דיגיטליות מתקדמות לניהול, דיווח ובקרה של הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל. מערכות אלו מאפשרות לעובדים לדווח למעסיק על הוצאותיהם השונות במסגרת עבודתם. צורת הדיווח כוללת סריקת האסמכתאות עבור ההוצאות למערכת הדיווח, וזאת על מנת לקבל החזר כספי מהמעסיק.

עד היום נדרשו העובדים להגיש למעסיק את האסמכתאות גם באופן פיזי על מנת שהמעסיק יוכל לשמור אותן לצורך ניהול ספרים כנדרש.

כעת, מאפשרת רשות המסים למעסיקים המשתמשים במערכות דיגיטליות ייעודיות, להגיש בקשה להקלה לפיה ניתן יהיה לשמור את המסמכים בצורה דיגיטלית בלבד.

כדי לקבל אישור לשימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים, על החברה לעמוד בתנאים שפורסמו. בין היתר, על החברה למנות 50 עובדים ומעלה, וסכום ההוצאה שמדווחת במסמך סרוק אחד לא יעלה על 3,000 שקל. את יתר התנאים ניתן למצוא בהנחיה המפורסמת באתר רשות המסים: הקלה בניהול ספרים בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות.