ארגון ESJF:
"פעלו לשימור בתי העלמין היהודיים בעולם"

ארגון ESJF לשימור בתי עלמין באירופה פרסם קריאה למנהיגי המדינות המשתתפים בפורום השואה לטובת שימור 10,000 בתי העלמין באירופה

בן שאול , כ"ו בטבת תש"פ

"פעלו לשימור בתי העלמין היהודיים בעולם"-ערוץ 7
בית עלמין
צילום: ISTOCK

הרב יצחק שפירא, מייסד ונשיא ESJF האיגוד העולמי לגידור ושימור בתי עלמין, יצא בקריאה פומבית לנשיאי מדינות, ראשי ממשלה ומנהיגים המשתתפים בפורום השואה, בדרישה לתת יד ולסייע במשימת השימור של 10,000 בתי עלמין יהודיים המצויים במרכז אירופה ובמזרחה.

בקריאה הפומבית נדרשו ראשי המדינות להירתם למאמץ הגדול של מניעת חילול בתי קברות יהודיים ולראות בכך משימה מצפונית וחובה מוסרית כלפי המתים, שהיו בעבר אזרחים נאמנים במדינותיהם.

גלי האנטישמיות בעשור האחרון הפכו את בתי הקברות היהודיים מטרה מרכזית למעשי ונדליזם, חילול קברים ועקירת מצבות. במהלך 75 השנים שחלפו מאז מלחמת העולם השנייה אלפי בתי קברות נכחדו ועליהם נבנו בתי מגורים, בתי ספר, מגרשי ספורט, מרכזים מסחריים ועוד, ועוד.

בחמש שנות פעילותו פעל הארגון בתמיכתה של ממשלת גרמניה, לשימורם ומניעת הכחדתם של 163 בתי קברות ב-8 מדינות במזרח אירופה. עבודות השימור והגידור בוצעו בתיאום ובאישור הגורמים הממשלתיים והרשויות המקומיות שבתחומן מצוי בית העלמין.

בקריאה הפומבית שהתפרסמה והגיעה לעיניהם נדרשו ראשי המדינות לראות במשימת השימור משום "חובה מוסרית ומצפונית", שכן הטמונים בבתי הקברות היו אזרחים נאמנים במדינותיהם ותרמו תרומתם לפיתוחן.

"כנציגיהם של מיליוני היהודים בכל הדורות, אזרחי אירופה, אשר קבורים בבתי קברות אלה" מעלה הארגון מספר דרישות בפני מנהיגי המדינות.

בין הדרישות – לסייע באיתורם של בתי עלמין יהודיים ולחוקק חוקים המעגנים את חובת שימורם ומניעת חילולם; לאפשר לארגון לשמור על כבוד המתים, לשמר ולשקם את בתי הקברות ולהגן עליהם מפני חילול וונדליזם.

כמו כן יש להשתתף במאמץ הפיננסי הדרוש לביצוע שימור בתי הקברות, שכן אדמות אלו נרכשו בכסף מלא ע"י הקהילות היהודיות שחרבו והיו בבעלותם המלאה; להכריז על בתי העלמין היהודיים כאתרי שימור היסטוריים מוגנים ולראות בשימורם משימה המוטלת על גורמי הממשל ואכיפת החוק במדינות השונות.

בקריאה הפומבית החתומה בידי המייסד והנשיא הרב יצחק שפירא, חבר ההנהלה ד"ר יוסי ביילין ומנכ"ל הארגון פיליפ כרמל צויין כי, בתי הקברות היהודיים הם הזיכרון המוחשי היחיד שנותר מקהילות יהודיות שחיו באירופה מאות בשנים ותרמו תרומה משמעותית למדינות שבהן התגוררו.

באין קהילות יהודיות, שרובן ככולן נחרבו בשואה האיומה, בתי הקברות ומה שנותר מהן, הם עדות אילמת, עדות של עץ ואבן, לחיים שנגדעו ואינם עוד.

הרב יצחק שפירא ציין, כי מאז הקמתו של הארגון קיים עשרות פגישות יזומות עם ראשי מדינות, שרים, שגרירים וראשי ערים שבתחומן מצויים בתי עלמין להם נשקפת סכנת חילול והכחדה. בשיחות העמיד את בני שיחו על הצורך בשימור בתי העלמין היהודיים, כחובה ומסרית ומצפונית כאחד.