משה כחלון
משה כחלוןצילום: Flash90

משלחת בכירים ישראלית בראשות מנכ״ל משרד האוצר יצאה לביקור בין שלושה ימים במטה ה-OECD בפריז במטרה להגיב לדו״ח הדו שנתי של הארגון על ישראל.

מדי שנתיים מפרסם ארגון ה-OECD סקירה כלכלית מעמיקה על הכלכלה הישראלית.

כחלק מהתהליך, ביקרו בישראל בחודשים האחרונים שתי משלחות מקצועיות של הארגון, ובימים אלו מתקיים בפאריז דיון בטיוטת הדו"ח בוועידת ה-EDRC. במסגרת הדיון מוצגת טיוטת הדוח כשכלל נציגי מדינות ה-OECD מגיבים על הטיוטה.

השתתפות המשלחת הישראלית בדיונים בפאריז מהווה שלב סיום בתהליך הכנת הדו"ח שיוצג לממשלה ולציבור בישראל בחודשים הקרובים.

יש לציין כי, בשלב זה לא ניתן להתייחס לממצאים בדו״ח, עם זאת, ניתן לראות בדו״ח תמיכה בחוזקה של כלכלת ישראל ובצעדים שננקטו בשנים האחרונות על ידי ממשלת ישראל.

במסגרת הביקור, תערוך המשלחת הקבועה של ישראל ל-OECD בראשות שר האוצר, משה כחלון, אירוע מיוחד לציון עשור להצטרפותה של ישראל לארגון.

באירוע ישתתפו גם נציגי המנהיגות הבכירה של הארגון, שגרירי המדינות החברות בארגון, נציגי המשלחות הלאומיות וכן נציגים בכירים של חברות הייטק ישראליות שיציגו באירוע את היותה של ישראל בחזית זירת החדשנות והמו"פ. בארגון ציינו כי חברות ישראל ב-OECD הייתה אחד הגורמים החשובים שתרמו לחיזוק יכולתה של ישראל להשיג את מטרותיה בתחום הכלכלה והחברה.