בית משפט
בית משפטצילום: ISTOCK

מגישים תביעה נגזרת? כדאי שתכירו את עו"ד שחר ולר

תביעה נגזרת כמעט תמיד נראית מן הצד כמו מעין "עוף מוזר": מצד אחד, זהו בעל המניות בחברה אשר מעוניין להגיש תביעה בשמה של החברה נגד צד ג'. מנגד, הדבר קורה למרות שאותו תובע לא מקבל את ברכת החברה עצמה.

לתוך התווך הזה שבין דעות, עמדות ואינטרסים, נכנס עו"ד שחר ולר, שמקפיד להלך באופן מקצועי ומאוזן בין הצד והרצון של התובע לקבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של החברה עצמה. בעולם הכלכלי והמשפטי, מכנים את התביעה הנגזרת כ"בעיית הנציג": מצב שבו בעלי המניות בחברה אינם המנהלים של נכסיה ולכן קיימת להם הזכות המלאה לקבל החלטות במקומה, כל עוד בית המשפט מאשר זאת.

תביעה נגזרת: מה יוצא מזה לתובע בפועל?

בדרך כלל, על פי התפיסה המקובלת בדיני תאגידים, מי שמחליט על הגשת התביעה של החברה נגד אירוע, אדם או חברה אחרים היא הנהלת החברה ולא בעלי המניות. כאשר בעל המניות עצמו מעוניין להגיש תביעה בשם החברה הוא יוכל להשתמש בהליך הייחודי של תביעה נגזרת, גם ולמרות שהנהלת החברה עצמה לא מעוניינת להגיש תביעה. כעו"ד ותיק ומיומן בתחום, מציע שחר ולר את ניהול התביעה מצידו של בעל המניות לרבות ליווי וניהול שלבי טרום התביעה הכרוכים בתכתובת מול החברה ובניהול התיק בבית המשפט. אך כאשר התביעה עצמה מתקבלת, מועברים על פי החוק הפיצויים שנפסקו אל החברה עצמה.

אם כך, מדוע שיטרח בעל המניות לפנות אל עוה"ד שחר ולר ולהגיש תביעה נגזרת המתגמלת את החברה?

למעשה, למרות שהסעד מועבר אל החברה, בית המשפט רואה בתביעה כמי שהובילה לתועלתה הכלכלית של החברה ולכן פוסקת גם גמול כספי לאותו בעל מניות. עורך הדין המייצג, דהיינו עורך הדין שחר ולר, יוכל להביא למצב שבו הלקוח, בעל המניות, יהנה אף הוא מהסעד הכספי כך למעשה נוצר תמריץ משפטי לבעלי המניות, שבמסגרתו הם יוכלו להגיש תביעות שלא מכוח החברה עצמה ומבלי שהאחרונה תאלץ להפעיל אמצעים ומשאבים רבים עבור קידום טובתה האישית.

שחר ולר: עורך הדין הבקיא ביותר בתחום התובענות הייצוגיות בענף המשפט הישראלי

מזה 28 שנים שעו"ד שחר ולר מתמחה בדיני חוזים, ביטוח, הגנת הצרכן ותובענות ייצוגיות, כשבאמתחתו מספר רב של מיוצגים גם לסוגיית התביעות הנגזרות וידע עצום בתחומי המשפט האזרחי, כולל התמחות בליטיגציה. לאחר שסיים את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, התקבל לפרקליטות המחוז כעורך דין צעיר. משם עבר לעבודה בפרקליטות מחוז תל אביב ובאותה השנה קיבל את חברותו בלשכת עורכי הדין. במהלך הקרירה המקצועית הצומחת, סיים ולר את עבודת הדוקטורט ואחריה בחר לפנות לקריירה עצמאית משלו.

את ספרו הראשון "חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח" פרסם שחר ולר בשנת 2002 ואת ספרו השני אודות פירוש חוק חוזה הביטוח פרסם בשני כרכים בשנים 2005 ו-2007. ספרים אלה נכתבו במסגרת סדרת ספרי המשפט המובחרת והיוקרתית בישראל מאת גד טדסקי ובהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים. על פני מאות פסקי דין ומכל הערכאות ניתן למצוא ציטוטים של שופטים ועורכי דין מספרים אלה ורבים מהרעיונות המופיעים בהם אומצו בפסיקות והפכו להלכות משפטיות של ממש. כיום משמש עוה"ד ולר כמרצה לדיני חוזים ודיני תובענות ייצוגיות במספר פקולטות ומוזמן להרצות גם בדיני ביטוח וחוזים בהשתלמויות עורכי דין ושופטים.

משולחנו של עו"ד ולר: מהם התנאים להגשת תביעה נגזרת?

תביעה נגזרת היא מצב ייחודי בחוק ולכן קיימים מספר תנאים להגישה. ראשית, בעל המניות יהיה חייב לקבל את אישור בית המשפט כדי להגיש תביעה בשם החברה. מדוע? משום שבמהלך זה הוא למעשה "עוקף" את רצון החברה שבחרה להימנע מעיסוק בתביעה או להגיש תביעה דומה.

תנאי נוסף הוא הניסיון לגרום לחברה לשקול לפעול בכוחות עצמה: על בעל המניות לפנות אל החברה בכתב ולבקש ממנה למצות את זכויותיה ולהגיש תביעה בנושא. בקשה זו צריכה להכיל מטעם בעל המניות את פירוט הנסיבות והסיבות המלאים ליצירת התביעה. המסמך נועד למנוע מצב שבו תוגש תביעה מצד בעל המניות, עוד לפני שהחברה עצמה בכלל שקלה האם לבצע זאת ממילא. ישנם מקרים ספציפיים שבהם אין צורך בהכנת פנייה כתובה ומקדימה שכזו, כמו למשל במצב שבו בעל המניות סבור שיש לתבוע את כל חברי ההנהלה ולכן אין באמת טעם לפנות לחברה עצמה כדי שתבחן האם להגיש תביעה כנגד עצמה.

בעל המניות יכול לדרוש מהחברה לקבל החלטה או לבצע פעולה כלשהי שייתרו את הצורך בתביעה. החברה מצידה יכולה לדחות את הבקשות הללו מסיבותיה, או להחליט על הגשת תביעה, מה שייתר את הצורך בהגשת תביעה נגזרת. אם התקבלה דרישה מבעל המניות על הגשת תביעה, נדרשת החברה למסור את החלטתה לכאן או לכאן תוך 45 ימים, כשאם החליטה לחיוב, עליה להגיש תביעה תוך 75 ימים.

רק אם החברה דחתה את הדרישה של בעל המניות להגיש תביעה, הוא יוכל להגישה בעצמו. הוא יוכל לעשות זאת גם אם חלפו למעלה מ-45 הימים מבלי שניתנה כל החלטה, או אם חלפו למעלה מ-75 ימים מיום מועד הדרישה ולאחר שהחברה אישרה כי היא תבצע הגשת תביעה.

גם נושים יכולים להגיש תביעה נגזרת

מנסיונו הרב של עורך הדין שחר ולר, ניתן ללמוד כי לא רק בעלי המניות והדירקטורים רשאים להגיש תביעה, אלא גם נושים המבצעים זאת תחת עילה של "חלוקה אסורה" – מצב שבו חולק דיבידנד שלחברה מראש היה אסור לחלקו. לעתים חל מצב של נושה שמחזיק בחברת איגרות חוב או באגרת חוב בעצמו ולכן הוא רשאי להגיש תביעה נגזרת בשם החברה. עוה"ד ולר מוסיף כי הדבר מתרחש ברוב המקרים בעקבות ביצוע עסקה חריגה כלשהי בין בעלי השליטה, שלא תואמת את כוונות והוראות החוק.

מתי בית המשפט מאשר תביעה נגזרת?

כעורך דין בקיא ומיומן ביותר, מפרט שחר ולר את תהליך קבלת ההחלטות המשפטי ואת השיקולים שעומדים לנגד עיני השופט:

כאשר תביעה נגזרת מוגשת לבית המשפט, היא נבחנת מלכתחילה במצב בלתי אופייני (התובעת כאמור היא החברה, אך היא מיוצגת על ידי בא כוחו של בעל המניות). לכן, אמור השופט לבדוק את עילת התביעה עצמה ולהסיק האם היא מספקת ומוצדקת. לעתים ימצא השופט שניהול ההליך מצריך השקעה במשאבים ארגוניים רבים מידי, שלא מתיישבים עם גובה הסעד שעתיד להיפסק ואם זהו המצב הבקשה תידחה. בנוסף לכך נבדק האם אותו בעל מניות המיוצג באמצעות עורך דין שחר ולר, פועל בשם החברה מתום לב. במקרים מסוימים בעל המניות מעוניין לתקוף החלטה שהתקבלה מטעם מנהלי החברה שהוא עצמו אף הסכים לה במעמד מסוים ולכן במצב זה הוא ייחשב כחסר תום לב והתביעה לא תתקבל.

משרדו של עורך הדין שחר ולר

משרד עורכי הדין דקל-ולר עוסק בליטיגציה מסחרית מורכבת ומספק ייעוץ, ליווי וייצוג במשפט המנהלי ודיני המכרזים (תחומו המקצועי של פרופ' עומר דקל), חוזים ותובענות ייצוגיות, ליטיגציה וביטוח (תחומו המקצועי של ד"ר שחר ולר). המשרד זוכה למוניטין ושבחים רבים ומנהל תיקים עבור לקוחות גדולים ביותר במשק, לרבות כתיבת מכרזים מדיניים עבור משרדים כמו משרד התקשורת, הרשות הביומטרית ורשות האוכלוסין, ייצוג רשויות מקומיות ומתמודדים במכרזים השונים, ניהול תובענות ייצוגיות נגד חברות בענפים שונים וחברות ביטוח בשווי של עשרות ומאות מיליוני שקלים.