מודיעין
מודיעיןצילום: דובר צה"ל

ראש אמ״ן אלוף תמיר הימן החליט על שורה של צעדים פיקודיים חמורים נגד מספר קצינים ביחידת המודיעין המסווגת 504, לאחר שסוכן מודיעין נשלח לכפר ביו"ש כדי להביא טחינה לקצין המודיעין הראשי.

השבוע הוצגו לרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, ממצאי בדיקה שערך קצין בודק בדרגת תת-אלוף, אשר מונה על-ידי ראש אגף המודיעין לבדיקת חשדות בדבר ביצוע פעולות מבצעיות שלא לצרכים מבצעיים.

במסגרת הבדיקה נמצא כי בשני מקרים בוצעה פעילות מבצעית, באמצעות סוכן, להבאת קופסאות טחינה משטחי איו״ש שלא לצרכים מבצעיים. נציין כי מקבל הקופסאות לא ידע כי בוצעה פעילות מבצעית שיועדה לצורך כך.

הרמטכ"ל קבע כי הוא רואה את האירועים בחומרה רבה, והם מהווים הפרה בוטה של הקוד הערכי והמקצועי בצה״ל. הרמטכ״ל הדגיש כי לפעילות המבצעית, שהיא ליבת העיסוק של צה"ל, יש להתייחס בחרדת קודש, ולבצעה אך ורק לשם תכלית ביטחונית הכרחית.

במהלך הבדיקה נחשפו פערים במערכת האישורים והבקרה ביחידה. עוד הסתבר שקצין בדרגת סא״ל שיזם את הפעילות בניגוד לפקודות, לא מסר את כל האמת במהלך הבדיקה. מסיבות אלו הוחלט להדיחו מתפקידו ולנקוט פעולות לשחררו מצה״ל.

הרמטכ"ל הדגיש כי דיווח אמת ויושרה הם יסוד מוסד בצה״ל וערכים בסיסים המצופים מכל חייל ומכל מפקד. כל סטייה מערכי היסוד תזכה לתגובה חריפה ונוקבת.

ראש אמ"ן הדגיש שהפעילות המבצעית באמ"ן הינה במוקד העשייה המודיעינית ויש להקפיד בכללים המחייבים לגביה, קלה כחמורה. כן הוסיף ראש אמ"ן כי חל איסור על שימוש במשאבים מבצעיים, לתכלית שאינה ראויה.

להלן פירוט הצעדים הפיקודיים, שננקטו על ידי ראש אמ"ן, אלוף תמיר הימן, בתיאום עם הרמטכ"ל:

קצין ביחידה בדרגת סא"ל, הודח מתפקידו וינקטו פעולות לשחררו מצה״ל וזאת בגין כך שיזם את הבאת קופסאות הטחינה בשני האירועים כמתנה לקצין בכיר. בנוסף כשל הקצין במסירת מידע חלקי ומטעה בעת בדיקת האירועים.

קצין נוסף ביחידה בדרגת סא"ל, נשפט בדין משמעתי בגין עבירה של חריגה מסמכות ונדון לעונש מחבוש בפועל של 28 ימים, זאת בגין כך שהורה על הפעילות המבצעית, אף שידע כי אינה לצרכים מבצעיים של היחידה.

קצין המודיעין הראשי, ננזף פיקודית כיוון שקיבל את קופסאות הטחינה, אך לא בדק כיצד הובאו אליו ולא נקט צעדים למניעת פעולות מעין אלה. יצוין כי קמנ"ר לא הנחה על הפעולות ולא יזם אותן, ולא ידע שהתקיימה פעילות מבצעית ייעודית למטרה זו. יתרה מכך, הקצין שילם עבורן.

מפקד היחידה בדרגת אל"ם, ננזף פיקודית בגין אחריותו הפיקודית לאירועים, הגם שלא היה מעורב בהם ישירות.

קצין נוסף ביחידה בדרגת רס"ן, ננזף פיקודית בגין כך שהיה שותף להוצאת הפעילות המבצעית, תוך שהתרשל בבירור תכליתה והצורך בה.

בצה''ל מציינים כי מדובר באירוע חמור וחריג, אך מנגד אין הוא מעיד על איכות היחידה, אשר מבצעת באופן קבוע פעולות מורכבות ביותר בהצלחה רבה, זוכה לשבחים רבים ובמהלך השנים האחרונות זכתה במספר צל״שים.