רון קובי בבית המשפט העליון. ארכיון
רון קובי בבית המשפט העליון. ארכיוןצילום: חזקי ברוך

שופטי בג"ץ דנים הבוקר (שני) בעתירתו של ראש עיריית טבריה המודח, רון קובי, נגד החלטת השר זאב אלקין להעביר אותו מתפקידו.

הרכב השופטים שדן בעתירה כולל את השופט יצחק עמית, השופט נועם סולברג והשופט אלכס שטיין.

במהלך הדיון הטיחו השופטים בקובי כי הוא לא פעל בזמן שניתן לו באופן אינטנסיבי מספיק על מנת להביא לאישור תקציב העירייה במועד.

השופט עמית ציין בפני קובי, "סיכום השימוע היה מאוד מאוזן, נפלת בכך או הופלת בכך שלא כינסת עוד ישיבת מועצה".

השופט סולברג תהה בפני קובי, "יכולת לכנס שתי ישיבות מועצה ולא כנסת... למה לא?", ואילו השופט עמית הוסיף והעיר, "חברי המועצה ביקשו לכנס עוד ישיבה ולא כנסת". השופט שטיין ציין אף הוא "על מי החובה לכנס את המועצה? עליך".

השופט שטיין הקשה עוד על קובי ואמר לו, "הסמכות של השר בנושא סעיף 206. לא לנו. אז למה עלינו להתערב? זה שיקול דעת של השר".