תעמולת בחירות אסורה? היועמ"ש דורש מהרשות השניה לבדוק

היועץ המשפטי לממשלה החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית בעקבות שידורים ביום הבחירות שהפרו לכאורה את הוראות החוק.

ערוץ 7 , י"ז בשבט תש"פ

משכן הכנסת
משכן הכנסת
צילום: istock

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד מאיר לוין פנה אל מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ניר שווקי, בבקשה לבחון האם כלי תקשורת הפרו את הוראות הרישיון שלהם בכך שעברו לכאורה על הוראות החוק האוסרות על שידורי תעמולה בערב יום הבחירות ובמהלכו.

אל היועמ"ש הגיעה פנייה הנוגעת למספר שידורים ששודרו בערב יום הבחירות וביום הבחירות לכנסת ה-21, ואשר לדעת הפונה מהווים שידורי תעמולה האסורים לפי סעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת, הקובע כי "משעה 7 בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות ע"י אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו ובטלוויזיה".

במכתבו של מאיר לוין למנכ"ל הרשות השנייה נאמר, כי לאחר עיון בפניה ובחינת השידורים שהוזכרו בה, על מאפייניהם השונים, וכן לאחר קבלת עמדות הגורמים הרלוונטיים, החליט היועץ המשפטי לממשלה כי בנסיבות העניין אין מקום לפתוח בחקירה פלילית בגין שידורים אלה.

יחד עם זאת, ביקש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה להביא את הפנייה לתשומת לב הרשות, לכל טיפול שתמצא לנכון המצוי בסמכותה, תוך שציין שאינו מביע עמדה בשאלה האם יש לנקוט בצעדים כלשהם בקשר למקרים אלו.

בנוסף, הבהיר המשנה ליועמ"ש במכתבו כי בהמשך לפנייתו של יו"ר ועדת הבחירות בעניין זה, הרי שלקראת הבחירות הקרבות לכנסת ה-23, יש להסב את תשומת לב גופי השידור להוראות החוק האוסרות לשדר שידורי תעמולה בערב יום הבחירות וביום הבחירות עצמו.