סקר: רוב גדול תומך בשילוב משפט עברי

כשני שליש מהציבור היהודי בארץ סבור כי יש להתחשב במשפט העברי בפסיקותיו של בית המשפט העליון ובהליכי חקיקה שונים בכנסת.

, כ"ו בשבט תש"פ

סקר: רוב גדול תומך בשילוב משפט עברי-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

סקר שנערך על ידי מכון הסקרים "דיאלוג" ביוזמת מכון "משפטי ארץ" מעלה כי רוב גדול מקרב הציבור בארץ תומך בשילוב משמעותי של המשפט העברי בחיי המשפט והכלכלה בישראל.

כשני שליש (64 אחוזים) מהמשיבים סבורים ששופטי בית המשפט העליון צריכים ("בטוח שכן" ו"חושב שכן") להסתמך גם על המשפט העברי בפסקי הדין שהם מפרסמים.

רק 20 אחוזים מהמשיבים סברו שהשופטים לא צריכים לעשות שימוש במשפט העברי בפסיקותיהם ("בטוח שלא" ו"חושב שלא").

כשני שליש (67 אחוזים) מהמשיבים סבורים שיש להתחשב ("בטוח שכן" ו"חושב שכן") בחוות דעת על הצעות חוק על פי המשפט העברי במהלך החקיקה, לעומת כ-20 אחוזים המתנגדים לכך ("בטוח שלא" ו"חושב שלא").

78 אחוזים מהמשיבים סבורים שמערכת החינוך ("בטוח שכן" ו"חושב שכן") צריכה ללמד את המשפט העברי וערכיו. רק 15 אחוז מתנגדים לכך ("בטוח שלא" ו"חושב שלא").

הסקר עסק גם בסוגיית בתי הדין הפרטיים לענייני ממונות הפועלים ברחבי מדינת ישראל במסגרת חוק הבוררות, ובשאלת היחס הנכון אליהם מצד המדינה ומצד הציבור הרחב.

למעלה ממחצית (55 אחוז) מהמשיבים סבורים שעל המדינה לעודד ("בטוח שכן" ו"חושב שכן") פנייה לבתי דין פרטיים על מנת להפחית את העומס על בתי המשפט. 28 אחוז מהמשיבים סבורים שאין לעודד זאת ("בטוח שלא" ו"חושב שלא").

כשני שליש (65 אחוזים) מהמשיבים ציינו כי הם היו מסכימים ("בטוח שכן" ו"חושב שכן") להתדיין בנוגע לסכסוך אישי בו הם מעורבים בבית דין שהם יבחרו מתוך אחד מבתי הדין הפרטיים. 19 אחוז בלבד מהמשיבים ציינו כי הם לא היו מסכימים לכך ("בטוח שלא" ו"חושב שלא").

עורכי הסקר מציינים עוד כי ככל שרמת הדתיות המוצהרת של המשיב בסקר עולה, כך עולה שיעור המשיבים שתומכים בכל השאלות הקשורות במשפט עברי שהוצגו בסקר.

הסקר נערך לפני כשבועיים באמצעות פאנל אינטרנטי בקרב 500 משיבים, על פי התפלגות האוכלוסייה בישראל. 45 אחוז חילונים, 26 אחוז מסורתיים, 16 אחוז דתיים ו-13 אחוז חרדים.