"שירת מלאכים" - סרט לזכרו של יוחאי ליפשיץ הי"ד

במלאת 12 לפיגוע בישיבת מרכז הרב בו נרצח יוחאי ליפשיץ הי"ד עם עוד 7 תלמידי הישיבה מפרסמים אולפני אתרוג סרט לזכרו "שירת מלאכים".

ערוץ 7 , כ"ט בשבט תש"פ

בראש חודש אדר ימלאו 12 שנים לפיגוע בישיבת מרכז הרב בו נרצחו שמונה תלמידי ישיבת מרכז הרב והישיבה לצעירים.

סרט לזכרו של יוחאי ליפשיץ הי"ד, אחד מהרוגי הפיגוע, והופק על ידי אולפני אתרוג ומתפרסם לראשונה בערוץ 7.

בסרט מספרים הוריו, טוביה וצופיה פנינה, מוריו וחבריו על דמותו של יוחאי הי"ד ועל אהבתו לתורה, לארץ ישראל, למשפחתו ולחבריו.