משפיעי חב"ד עם יהדות התורה

הרב דייטש ראש כולל 'צמח צדק' בירושלים והרב גופין משפיע ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד קראו לחסידים להצביע ליהדות התורה.

מיכל לוי , ל' בשבט תש"פ

ראשי יהדות התורה
ראשי יהדות התורה
Photo by Shlomi Cohen/Flash90     

גובר הסחף בחסידות חב"ד לעבר מפלגת יהדות התורה: הרב חיים שלום דייטש ראש כולל 'צמח צדק' בירושלים והרב זלמן גופין משפיע ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד יצאו היום (שלישי) בקריאה מיוחדת לבחור ולפעול אך ורק למען הרשימה החרדית ביותר – רשימת יהדות התורה.

"במענה לשאלה במי לבחור, אנו אין לנו אלא דברי הרבי שאמר שצריך לבחור לרשימה החרדית ביותר, ואין ספק שזה רשימת אגודת ישראל שסימנה ג"", כתב הרב דייטש.

הרב גופין אמר, "הרשימה החרדית ביותר, כפי שהורה הרבי, היא רשימת יהדות התורה שסימנה ג'".

שעות אחדות לאחר מכן גם הרב ישראל הרשקוביץ, שליח ורב קהילת חב"ד באופקים, פרסם את דעתו וצידד בהצבעה למפלגת יהדות התורה.

הרב הרשקוביץ הסביר כי עמדתו זו היא "בהתאם להוראת הרבי 'להצביע לרשימה החרדית ביותר', ולאחר שיהדות התורה, בעקבות הוראת רבניהם שליט"א, חתמו על מסמך התחייבות למנוע מסירת שטחים מארץ ישראל לגויים, ואף מניעת 'אוטונומיה' וכדומה, עקב סכנת פיקוח נפש, כדבריו הקדושים של הרבי במשך עשרות שנים".

"בנוסף, גם עקב המצב, שנוצרה 'מלחמה' ממשית נגד תורתנו הקדושה ומצוותיה, יש לחזק ולהצביע אך ורק ליהדות התורה שסימנה ג", הוסיף.