עידן עמדי בעצרת "מחזירים את הבנים": כל ישראל ערבים זה לזהDigistage