הר המנוחות
הר המנוחותפלאש 90

דיון נרחב שעסק בהשקעה ושדרוג התשתיות בבתי העלמין בירושלים התקיים השבוע בלשכת ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

בפגישה התמקדו המשתתפים במצבו של בית העלמין הר המנוחות. בפני הנוכחים הוצגו נתוני ביצוע העבודות בשיקום הר המנוחות.

התכנית נאמדת בעלות של קרוב ל-7 מיליון שקל, במימון משותף של עיריית ירושלים באמצעות האגף למבני דת בעיריית ירושלים, מועצת בתי העלמין והמשרד לשירותי דת.

התכנית כוללת עבודות שיפוץ ושדרוג ההר החל מהכניסה לבית העלמין ועד ולרחבה הגדולה שעוברת גם היא בימים אלו שיפוץ נרחב. בין היתר שופצו מדרכות והכבישים; נבנים מתחמים מוצללים להספדים וסעודות הילולה המתקיימות בהר המנוחות.

כמו כן ניתן מיקוד מיוחד לפתרון מצוקת החנייה בהר שגרמה לעיתים לסבל רב לעולים ולפקקי תנועה בתוך הר המנוחות.

לאורך כל תקופת העבודות, נעשים הסדרי תנועה מיוחדים שנועדו לצמצם למינימום את הפגיעה בעולים לבית העלמין ובפעילות הסדירה של בית העלמין.

לאחר הסקירה הנרחבת לקראת השלמת השלב הראשון של השיפוץ, דנו הנוכחים בהוצאתם לפועל של השלבים הבאים שלבים ב' וג' של שיקום ושדרוג הר המנוחות.

בפני ראש העיר הוצגו גם הקשיים שעלו במסגרת העבודות בהם התנגדויות של גורמים שונים. ראש העיר משה ליאון הנחה לפעול בכל הכלים כולל המשפטיים על מנת להבטיח את השלמת העבודות.

בסיכום הדיון בנושא הר המנוחות, הוחלט להקמת צוותי עבודה משותפים לעירייה ולמועצת בתי העלמין שיפעלו למיפוי מאסיבי של כלל הצרכים בהר המנוחות ולמימושם, ובמקביל יוקצה לצורך כך תקציב נוסף במיליוני שקלים לטובת השלמת שדרוג ושיפוץ הר המנוחות ויתר בתי העלמין בירושלים.

ראש העיר משה ליאון אמר בדיון: "אני רוצה ראשית להודות למנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו שהוא גם חבר במועצת בתי העלמין, שבזכותו עיריית ירושלים שותפה בפיתוח בתי העלמין בעיר. כמו כן לשותפים האחרים שלנו למנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס והרמ"ט עו"ד ארז מלול, מנכ"ל מועצת בתי העלמין הנכנס ידידי הרב צוריאל קריספל שללא ספק בזמן הקצר מאז שנכנס לתפקידו הכניס דם חדש למערכת ומגלה בקיאות וידע רב בכל מערך הקבורה בעיר.

"בתוקף תפקידי כראש עיר ולא סתם עיר אלא ירושלים עיר הקודש, אני מחויב לעשות הכל על מנת שבתי העלמין שלנו, אליהם מגיעים מכל הארץ והעולם כדי להטמן בה, יהיו מקומות ראויים ומתאימים לקבורה. ולכן אנחנו לא נחסוך באמצעים ומשאבים על מנת לשדרג את הר המנוחות והר הזיתים".

מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו: "אנחנו נפעל בכל הכלים שיש לנו ונגייס את כל השותפים שיכולים להשתתף ביחד אתנו, על מנת להוציא לפועל את התכניות שתכנונן הושלם זה מכבר לשדרוג נוסף של התשתיות בהר המנוחות וביתר בתי העלמין בירושלים, כמו כן נקדם תוכניות נוספות בנוגע לבית הלוויות שמגר".

לאחר מכן הצטרף לפגישה הרב הנגיד רבי יצחק שפירא שידיו רב לו בהצלת בתי העלמין ברחבי העולם. הרב שפירא ביקש לעזור ולסייע בשיקום בית העלמין ה"סמבוסקי" השוכן במורדות הר ציון בואכה שכונת סילואן, בית העלמין ששימש כמקום קבורה לעניי ירושלים במאה הקודמת: "ירושלים היא המקום שאליו עיני כולם נשואות אליה, בכל מקום בעולם שמתעסקים בבתי עלמין", סיפר הרב שפירא.