ספירת פתקי הצבעה. ארכיון
ספירת פתקי הצבעה. ארכיון Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

1. קביעת הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים

א. מסכמים את סך הקולות הכשרים שקיבלה כל אחת מרשימות המועמדים.

ב. קובעים את מספר הקולות המהווה את אחוז החסימה. אחוז החסימה = 3.25% מכלל הקולות הכשרים.

ג. רשימות המועמדים שלא זכו במספר הקולות הדרוש – לא משתתפות בחלוקת המנדטים.

ד. קובעים את מספר הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים.

המספר הכולל של הקולות הכשרים של כל הרשימות, פחות מספר הקולות הכשרים של רשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולא משתתפות בחלוקה, שווה לסך הכל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים.

2. שיטת חלוקת המנדטים

חלוקה ראשונה

א. מחלקים את סך הכל כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים ב-120 (מספר המקומות העומדים לחלוקה), והתוצאה היא המודד הכללי.

ב. מחלקים את סך כל הקולות של כל רשימה המשתתפת בחלוקה למודד הכללי ומקבלים את מספר המנדטים שקיבלה הרשימה.

ג. בדרך זו מחלקים את הקולות של כל הרשימות שעברו את אחוז החסימה ומשתתפות בחלוקה.

ד. המספרים השלמים המתקבלים מהחלוקה הם המנדטים.

חלוקה שנייה

ה. מחברים את כל המנדטים, ואת המנדטים הנותרים עד להשלמת מספר המנדטים ל-120- מחלקים בין הרשימות על פי שיטת מודד הרשימה הגדול ביותר.

למשל, בבחירות לכנסת ה-18 נותרו חמישה מנדטים לחלוקה.

ו. לצורך חלוקת המנדטים הנותרים, רואים שתי רשימות שהתקשרו ביניהן כרשימה אחת, ובלבד שכל אחת מהן עברה את אחוז החסימה: מחברים את הקולות הכשרים שקיבלו שתי הרשימות ואת מספר המנדטים שקיבלו שתיהן בחלוקה הראשונה.

יש לציין כי רשימות מועמדים שמתקשרות ביניהן לצורך חלוקת המנדטים חייבות להודיע על כך מראש לוועדת הבחירות, והודעה על כך מתפרסמת בעיתונים. התקשרות יכולה להיות רק בין שתי רשימות.

ז. את המנדטים הנותרים מחלקים לפי מודד לכל רשימה, לפי הנוסחה:

רשימה שלה המודד הגדול ביותר מקבלת את המנדט הנותר הראשון.

ח. לרשימה שקיבלה מנדט בחלוקת המקומות הנותרים נקבע מודד רשימה חדש בהתאם למספר המנדטים שיש לה.

ט. כך קובעים מודדים עד לחלוקת כל המנדטים הנותרים.

3. חלוקת המנדטים בין הרשימות הקשורות ביניהן

עתה נותר לקבוע איזו רשימה מבין שתי רשימות שהתקשרו ביניהן תקבל את המנדט הנוסף שבו זכו שתיהן בחלוקת המנדטים הנותרים.

קביעה זו נעשית בשני שלבים:

שלב א'

א. קביעת מודד פנימי אחיד למנדט של זוג הרשימות המתקשרות.

ב. בודקים כמה מנדטים אמורה לקבל כל רשימה בנפרד על פי המודד הנ"ל.

היינו,

שלב ב'

על פי מספר המנדטים שקיבלו שתי הרשימות ביחד, נותר מנדט נוסף לחלוקה. את המנדט הנוסף תקבל הרשימה שלה מודד הרשימה האישי הגדול ביותר. המודד האישי לכל רשימה מחושב באותה דרך שבה מחושבת חלוקת המנדטים הנותרים.

היינו, לפי הנוסחה:

החלוקה הסופית של 120 המנדטים בין רשימות המועמדים שנכנסו לכנסת

לאחר שקובעים איזו רשימת מועמדים מהרשימות שהתקשרו ביניהן תקבל את המנדט הנוסף, נקבעת החלוקה הסופית של 120 המנדטים בין רשימות המועמדים שנכנסו לכנסת.​

המידע באדיבות ועדת הבחירות המרכזית

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו