הרב הצבאי הראשי: חללים רבים נשארו בשדות הקרב

הרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב איל קרים, בדברים לכבוד ז' באדר - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הדברים המלאים

תא"ל הרב אייל קרים , ז' באדר תש"פ

הרב הצבאי הראשי: חללים רבים נשארו בשדות הקרב-ערוץ 7
הרב אייל קרים
צילום: דו"צ

ז' באדר, יום פטירת משה רבינו ועליית נשמתו לגנזי מרומים, נקבע על ידי הרבנות הצבאית, כיום התייחדות עם נשמות גיבורי ישראל, אשר נפלו במערכות ישראל השונות, ולא הובאו למנוחת עולמים על אדמת ישראל, עליה חירפו נפשם ושפכו דמם. לוחמים רבים שיום נפילתם ומקום קבורתם לא נודע, אבדו לצה"ל, לארגוני המחתרות ולכוחות הביטחון, מאז מלחמת השחרור ועד היום.

רבים מחללי מלחמות ישראל, החל ממלחמת השחרור, נשארו בשדות הקרב, מעבר לקווי האויב, בהם: טייסי הקרב הראשונים של צה"ל, ימאי הספינה אח"י אילת, צוללני צוותה המפואר של הצוללת "דקר" שנעלמו דומיה בלבב ימים, וכגיבורים אלמונים מצאו את מותם במצולות ים, ועוד רבים. על אף המאמצים שנעשו במשך השנים, לא הצליחו אלו שעסקו במשימה, לאתרם, לאוספם ולהביאם לקבר ישראל. הללו אבדו בשטח האויב ונותרו ללא אחוזת קבר בישראל.

לנשמות נעלמות וטהורות אלו הוצבו בחלקת הקדושים בעיר הנצח מצבות זיכרון, כדי שניתן יהיה להנציח את זכרם ולהעלות על נס האומה את פועלם ומסירות נפשם למען העם והארץ. שמותיהם של גיבורים אלמונים אלו, חרותים בתמצית דם הנפש על מצבות האבן, כדי ליחד להם מקום על אדמת הקודש עליה נלחמו ומסרו נפשם.

מורשת רצופה של גבורה וקדושה נמשכת ממשה רבינו, מגינם ומעוזם של ישראל ועד מגיני ישראל בימינו אלה. כל לוחם בישראל, וכל עומד בשער, יונק את רוחו ומקבל את השראתו, בטחונו ותקוותו מתורת משה ומחזון נבואתו. העלמת מקום קבורתו של משה באה גם היא להורות את האמונה לדורות בדבר נצחיות הנשמה ותכונתה האלוקית להיותה מקומו של עולם ואין העולם מקומה.

מי ימלל גבורת הרוח ועוצמת הנפש של גיבורי ישראל - אלו שנשמותיהם מרחפות בשמי הנצח של האומה. גיבורי ישראל אלו, החיילים האלמונים של צה"ל והמחתרות שמקום קבורתם לא נודע, כל אחד מהם מקפל בתוכו סיפור חיים של עוז, רוח ומסירות נפש, וכולם יחד יונקים את שורשי הנצח מאבי הנביאים - גואלם הראשון של ישראל.