פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהןללא קרדיט צילום

פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ומומחה למשפט חוקתי, אומר כי החוקים שמנסות מפלגות האופוזיציה לחוקק כדי לפגוע באפשרות שראש הממשלה נתניהו ירכיב ממשלה - אינם ראויים.

"יש בכך בהחלט בעיה וזו חקיקה פרסונלית, כשברור שגם אם היתה מחשבה כזו בעבר, מעשה כזה בעיתוי הנוכחי מראה שהחקיקה מכוונת כלפי אדם אחד, גם אם שמו לא יוזכר בחוק", מסביר הכהן.

לדבריו, "ברמה המהותית יש כאן טעם לפגם ואולי יותר מכך, גם בהיבט הדמוקרטי וגם בהיבט המשפטי מהותי, אבל בהיבט הפורמלי אין מניעה להגשת הצעת חוק כזו והכנסת יכולה לחוקק אותו. השאלה הגדולה היא אם יחוקק חוק כזה ומישהו יערער עליו לבית המשפט כיצד תנהג הערכאה השיפוטית וזו שאלה לא פשוטה. אני רק רוצה להזכיר שבעבר היו לנו עשרות חוקים פרסונליים שונים ובית המשפט, לפחות עד היום, לא פסל מעולם חוק רק בגלל שכוון כלפי אדם מסויים".

לדברי פרופ' הכהן מבחינה חוקית אפשר לחוקק חוק שגם יחול באופן רטרואקטיבי. "אין איסור מפורש לחוקק חקיקה רטרואקטיבית כולל בפוליטיקה - וקרה שלאחר בחירות העלו רטרורקטיבית את תקציב מימון המפלגות. לדעתי זה פסול מבחינה מהותית כי רצוי שהוא לא יחול על אדם ספציפי שעומד לנגד עינינו וכן שהחוק יחול מכאן ולהבא ולא על אירועים שקרו בעבר. זה נוגד עקרונות בסיסיים של שלטון החוק".

עם זאת, לדעתו, מדובר בצעד פסול. "אני מעריך שבכנסת, אם יהיה רוב, החוק יכול לעבור. אני נוטה להניח שבית המשפט לא יפסול חוק כזה - לא בגלל שמדובר בנתניהו - אלא בגלל שבניגוד לדימוי המקובל בית המשפט לא ממהר לפסול חוקים שחוקקו בכנסת בהליכים ראויים, גם אם הטעמים העומדים מאחוריהם אינם נקיים במיוחד. ציבורית אני בטוח שתהיה מחאה, עד כדי כך, שחצי מהעם לא יסכים לו ולכן חוק מסוג זה מסוכן ברמה הדמוקרטית ציבורית ולא ברמה המשפטית הפורמלית".